Byggeleder - E6/E8 Balsfjord og Storfjord

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region nord
FylkeTroms
StedTromsø
Søknadsfrist19.10.2014

Prosjektenheten Prosjekt Øyfast har flere spennende veg-, bru og tunnelprosjekter som skal gjennomføres de nærmeste årene. Til disse spennende og omfattende byggeprosjektene søker vi en dyktig byggeleder som skal ha ansvar for gjennomføringen av delprosjektene på E6/E8 i Balsfjord-/Storfjordområdet. Stillingen vil være tilknyttet prosjektavdelingens kontor i Tromsø. Søkerne må påregne å være stasjonert på det enkelte delprosjekt i byggefasen.

Hele strekningen fra Skibotn til riksgrensen mot Finland skal oppgraderes til en moderne, fremkommelig og trafikksikker veg som tilfredsstiller dagens krav. E8 Skibotndalen ble startet opp sist høst, og vil ha en gjennomføringstid på ca.5 år. I tillegg skal det bygges helt ny E6 fra Nordkjosbotn til Hatteng.

For mer informasjon, se: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e8skibotn og http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6nordkjosbotnhatteng.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Usikkerhetsstyring
 • Bistå i prosjekteringsledelse og utarbeide tilbudsgrunnlag
 • Følge opp de kontraktsmessige forhold med entreprenør
 • Ha ansvar for byggemøter i kontraktsforholdet mot entreprenør
 • Følge opp økonomi, kvalitet, framdrift og HMS
 • Koordinere arbeidet med andre faggrupper, etater og naboer som blir berørt av anleggsarbeidene.
 • Ansvar for å lede kontrollingeniørene

Som ansatt i Statens vegvesen får du en viktig rolle innenfor et prioritert arbeidsområde i en stor og spennende kompetanseorganisasjon med utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har trygge og stabile arbeidsrammer, og gode muligheter for faglig utvikling. Det gis lønn i henhold til etatens lønnspolitikk, og gunstig pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse, som også tilbyr gunstig boliglån. Stillingen har en prøvetid på 6 måneder. Du må påregne en del reiseaktivitet.

Kvalifikasjonskrav: For stillingene kreves utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. For kandidater med omfattende og relevant erfaring fra aktuelle fagområder, kan kravet til utdanning fravikes. For byggeleder er det en fordel med kompetanse innen bygging av veg og/eller VA-anlegg, betong- og brukonstruksjoner, tunnel og grøntanlegg. Det vil også vektlegges at du har relevant erfaring innen byggeplassoppfølging fra eventuelt entreprenørvirksomhet, rådgivende ingeniør, offentlig forvaltning og drift. Stillingen krever førerkort klasse B.

Statens vegvesen har tre sentrale verdier. Profesjonell, fremtidsrettet og inkluderende. Vi søker deg som har sammenfallende verdier og kan:

 • kommunisere godt muntlig og skriftlig, er løsningsorientert og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke.
 • engasjere medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i framtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til våre leveranser.
 • jobbe målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig.
 • bruke data som arbeidsverktøy, og behersker norsk muntlig og skriftlig.

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til prosjektleder Torbjørn Jørgensen, på telefon 91301843, e- post til torbjoern.joergensen@vegvesen.no, eller delprosjektleder Jøran Heimdal, på telefon 97643825, e-post til jaoran.heimdal@vegvesen.no.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss - uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk stillingen her

Vis flere stillinger: