Byggeleder Driftskontrakt Mosjøen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og ser dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca.7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeNordland
StedMosjøen
Søknadsfrist10.08.2014

Dine sentrale arbeidsoppgaver vil primært innebære byggeledelse i vår driftskontrakt 1803 Mosjøen.

I tillegg vil byggeledelse av mindre vedlikeholdsprosjekt være en del av stillingen. Dette betyr i praksis at vegnettet byggelederen i denne stillingen skal dekke er alle fylkes- og riksveger i Vefsn, Grane, Hattfjelldal og deler av Leirfjord kommune, totalt ca. 642 km.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være kontroll av vinter- og sommerdriftsoppgaver og oppfølging av driftskontrakt mot entreprenør. Du følger opp og rapporterer på økonomi, kvalitet, framdrift og HMS på egne prosjekt. Du vil også koordinere arbeidet med andre faggrupper og etater. I det daglige leder du arbeidet for kontrollingeniørene og har ansvar for byggemøter med entreprenør. Du vil også kunne gi bistand i å utarbeide konkurransegrunnlag for drift- og vedlikeholdskontrakter. Kontorsted blir på vårt kontor i Mosjøen. Her er vi i dag representert med 7 avdelinger i Statens vegvesen og er til sammen ca. 80 medarbeidere.

Kvalifikasjonskrav: Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år med relevant fagkrets. Har du sterk og allsidig erfaring fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige egenskaper kan vi fravike kravet til utdanning. Du må ha førerkort klasse B.

Som vår kollega vil du bli en del av en gruppe med god takhøyde og mye humor kombinert med proffesjonalitet ovenfor kollegaer, andre faggrupper, entreprenører og kunder.

Som byggeleder hos oss har du erfaring med bransjen/lignende arbeid, ser verdien i å skape gode samarbeidsforhold gjennom god kommunikasjon og har evnen til å ta initiativ og selvstendige avgjørelser. Det vil være en fordel at du har erfaring med IT, da det daglige arbeidet innebærer data som arbeidsverktøy.

Som ansatt i Statens vegvesen får du en viktig rolle innenfor et prioritert arbeidsområde i en stor og spennende kompetanseorganisasjon. Arbeidsoppgavene er utfordrende og vi har gode teknologiske verktøy/utstyr. Du vil selvsagt ta del i en gunstig pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse og vil kunne få en fleksibel arbeidstidsordning. Lønn avtales nærmere i henhold til etatens lønnspolitikk.

Stillingen har en prøvetid på 6 måneder. Du må påregne en del reiseaktivitet.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos fung. seksjonsleder Lars Petter Kaski mob.tlf. 482 65 549 eller e-post: lars.kaski@vegvesen.no eller fung. avd. direktør Stein Inge Rasmussen, mob.tlf. 926.53 795 eller e- post: stein.rasmussen@vegvesen.no

Etaten tilstreber likestilling. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne.

Søk stillingen her

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Vis flere stillinger: