Byggeleder driftskontrakt - Alta

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeFinnmark
StedAlta
Søknadsfrist06.05.2018

Statens vegvesen i Region nord forvalter store ressurser og vi har mange spennende og samfunnsviktige oppgaver foran oss. Vi søker en initiativrik byggeleder som i hovedsak skal ivareta byggeledelse av en av våre driftskontrakter. Stillingen byr på tverrfaglig samarbeid i et solid fagmiljø, hvor spennvidden i oppgaver er stor og vil variere alt etter kompetanse.

Kontorsted er Alta.

Byggelederens arbeidsoppgaver:

 • Byggeledelse og oppfølging av driftskontrakt Hammerfest.
 • Følge opp entreprenørenes kvalitetsplan, HMS-plan, lønns- og arbeidsvilkår.
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, lyse ut konkurranse og kontrahering.
 • Følge opp og rapportere på økonomi, kvalitet, framdrift og HMS på egne prosjekt.
 • Ledearbeidet for kontrollingeniører og ansvar for byggemøter med entreprenør.
 • Koordinerer arbeidet med andre faggrupper og etater.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole innen bygg og anlegg, min. 3 år
 • Erfaring byggeledelse
 • Erfaring/kjennskap til anskaffelse og anbudsprosesser, samt kontraktsutforming
 • Erfaring/kjennskap til økonomistyring i prosjekt (Statens vegvesen bruker G-prog)
 • Førerkort kl B

For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Dette vil vi også legge vekt på:

 • Kommunisere godt muntlig og skriftlig, er løsningsorientert og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke.
 • Engasjere medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i framtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til våre leveranser.
 • Jobbe målrettet for at Statens vegvesen skal være imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig.
 • Generelt gode datakunnskaper, og behersker norsk muntlig og skriftlig.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Stillingen har en prøvetid på 6 måneder.

Flere opplysninger om stillingen fås hos seksjonsleder Kurt Mørk Eriksen tlf. 928 65 680 eller e-post kurt.mork.eriksen@vegvesen.no.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Søk stilling

Vis flere stillinger: