Byggeleder drift vegavdeling Hedmark

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region øst
FylkeHedmark
StedHamar
Søknadsfrist01.12.2016

Vegavdeling Hedmark består av 76 medarbeidere med kontorsted Hamar, Kongsvinger og Tynset. Driftsseksjonen har 27 medarbeidere. Du vil jobbe selvstendig i en tverrfaglig sammensatt organisasjon, der tett samarbeid med kompetente kollegaer og faglig dyktige rådgivere sikrer gode faglige løsninger.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • Ta del i utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Ta del i anbudsprosessen
 • Være HMS-koordinator og ha ansvar innenfor HMS i kontraktsområdet
 • Rapportere og ha stort fokus på å følge opp kvalitet, framdrift og økonomi
 • Følge opp entreprenøren sitt arbeid, herunder behandle tekniske avklaringer og endringer
 • Avslutte og dokumentere gjennomførte tiltak
 • Kontakt med kommuner, grunneiere, naboer og andre berørte parter
 • Tett kontakt med kontrollingeniør, teknisk rådgiver, entreprenør
 • Være en aktiv pådriver for å skape gode samhandlingsforhold i kontraktsområdet

Kvalifikasjoner:

Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole med kompetanse innen bygg- og anleggsfag eller tilsvarende eller med høyere utdanning innen økonomi og ledelse.

For kandidater med teknisk fagskole og sterk allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, samt gode personlige forutsetninger for en slik stilling, kan kravet om høyere utdanning fravikes. Søkere må ha førerkort for bil (klasse B).

Vi vil vektlegge:

 • Erfaring fra byggeledelse
 • Sterk kontrakts- og økonomiforståelse
 • Kunnskap om regelverk og forskrifter innen relevante fagfelt
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • At du er selvstendig, målrettet og jobber strukturert
 • Har mot og erfaring i krevende forhandlingssituasjoner
 • Gode samhandlingsevner og positiv miljøskaper
 • Fleksibilitet til arbeidsoppgaver
 • Erfaring med bruk av Elrapp eller lignende systemer er en fordel

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 prosent til Statens pensjonskasse.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen.
Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ved eventuell rekruttering innen seksjonen, kan det vurderes å tilby annen stilling.

Kontaktpersoner:
Ann-Kristin Rehder
mob: 91 85 34 58

Søk her

Vis flere stillinger: