Byggeleder drift og vedlikehold i Setesdal

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet.

Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeAust-Agder
StedArendal
Søknadsfrist29.04.2018

Prosjektet har ansvar for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger, utbygging av riksveg 9 og andre mindre investeringsprosjekter i Setesdalsområdet. Det er totalt 9 ansatte på prosjektet med kontorsted på Evje og i Valle.

Drift og vedlikeholdskontrakten for 0901 Setesdal er en byggherrestyrt kontrakt som består av over 30 små kontrakter. Kontraktene er direkte styrt av Statens vegvesen, og det er Statens vegvesen som selv har ansvaret for inspeksjoner og overvåking av vegnettet gjennom en døgnkontinuerlig vakt. Prosjektet skal sørge for at vegen til enhver tid oppfyller krav til standard, og iverksetter nødvendige tiltak på vegen gjennom utkalling av og bestilling av arbeid fra entreprenører som det er inngått kontrakt med.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil blant annet inkludere:

 • Være en del av byggeledelsen som følger opp kontrakt med entreprenør
 • Teknisk og økonomisk oppfølging av kontrakter
 • Delta aktivt i HMS arbeid
 • Ansvar for planlegging av arbeid og bestillinger
 • Utarbeide konkurransegrunnlag
 • Vurdere behov for forarbeid og vedlikeholdstiltak
 • Være med i vaktskiftordningen

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom hele eller deler av utdanningen er tatt i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi søker etter folk som fortrinnsvis har erfaring fra fagområdet drift og vedlikehold samt erfaring fra oppfølging av kontrakter og entreprenører. Du bør ha god IT-kompetanse, og ha evnen til å raskt sette deg inn i nye systemer.

Personlig egnethet

Vi ser for oss en medarbeider som er handlingsorientert og målrettet. Du har interesse for fagområdet drift og vedlikehold, samt teft for å se feil og mangler på veien. Du har god oversikt og kontraktsforståelse, og du jobber systematisk. Du bør være god på å kommunisere, både skriftlig og muntlig, der du er tydelig i budskapet. Du vil fremme Statens vegvesens interesser på en positiv måte. Gode samarbeidsevner og omgjengelighet er viktige egenskaper i denne jobben.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi kan også tilby

 • Personlig og faglig utvikling med interessante og utfordrende oppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd til Statens pensjonskasse
 • Reise og kostgodtgjørelse etter statens regulativ

Lønn i henhold til Statens vegvesens Lokale lønnspolitikk.

Søk på stillingen

Medarbeiderne i Statens vegvesen skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som en IA-virksomhet vil arbeidsforholdene bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til prosjektleder Sigurd Wiberg, tlf. 952 42 930. Søknadsfrist er satt til 29. april 2018 og alle søkere må søke elektronisk.

Søk her

Vis flere stillinger: