Byggeleder diverse bygg- og anleggsentrepriser

Techconsult AS er et norsk selskap som tilbyr konsulent- og rekrutteringstjenester til oppdragsgivere innen de tekniske og prosjektadministrative fagområdene.Selskapet har kontorer i Bergen, Oslo, Stavanger og Molde i Norge samt Teesside (Newcastle) i Storbritannia.

Techconsult AS opererer nasjonalt og internasjonalt i segmentene Offshore, Bygg og Anlegg, Energi, Skip og Industri samt offentlige og halvoffentlige foretak.

Firma Techconsult
FylkeVestland
StedBergen
Søknadsfrist06.09.2020

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber.

Selskapet har inngått rammekontrakt med Bybanen i Bergen knyttet til tjenester innen prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse m.m. Bybanen, byggetrinn 4, dekker strekningen Bergen Sentrum – Fyllingsdalen og er beregnet fullført rundt 2021/22.

For dette prosjektet søker vi nå etter Byggeleder diverse bygg- og anleggsentrepriser.

Følgende ansvar og oppgaver inngår i oppdraget:

D71 etterarbeider er en entreprise (rammeavtale) utført av Løvås Maskin. Entreprisen utfører diverse mindre etterarbeider eller arbeider som ikke er definert av andre entrepriser.

D24 er primært en byggeteknisk entreprise. Her skal det utføres bygningstekniske modifikasjoner på bygg og eiendom langs traseen. Dette kan bla. omfatte balansert ventilasjon, støyskjerming, utskifting av vinduer etc.

Begge entreprisene kjennetegnes av at byggeleder vil fungere som prosjektleder, byggeleder og til tider prosjekteringsleder.

Prosjektleder/byggeleder D71: Definisjon av arbeid og oppfølging av arbeidene, økonomi og fremdrift på ulike avrop i rammeavtalen D71. Prosjektleder/byggeleder rapporterer til utbyggingssjef, samt koordinerer med bestiller (som kan være utbyggingssjef eller andre entrepriser).

Prosjektleder/byggeleder D24: Oppfølging av kontrakt D24, herunder fremdrift, byggeledelse, økonomirapportering etc. Prosjektleder/byggeleder rapporterer til utbyggingssjef. I tillegg vil arbeidet innbefatte nært samarbeid med prosjekteringsleder i prosjekteringsfasen.

Oppdraget vil også kunne innbefatte støtte til andre entrepriser utført i regi av Bybanen Utbygging.

Krav til kompetanse og erfaring hos tilbudt ressurs:

Tilbudt ressurs må ha fagbrev, teknisk fagskole eller BSc/MSc innen relevant fagområde. Tilbudt ressurs må ha minimum 5 års relevant erfaring fra bygge- og anleggsbransjen. Særskilt passende kandidater med relevant erfaring vil også kunne bli vurdert selv om de ikke oppfyller samtlige ovennevnte krav. Det er ønskelig at kandidaten har variert erfaring fra bygge- og anleggsbransjen, fra ulike fagområder og ulike roller.

Det er også ønskelig at kandidaten har følgende kompetanse/erfaring:

 • Erfaring som kontrollingeniør, byggeleder eller andre «anleggsnære» roller hos byggherre
 • Erfaring fra utførende entreprenør (fagarbeider, anleggsleder el. lignende) innen bygg og anleggsvirksomhet
 • Kalkulatør eller estimator hos utførende entreprenør eller byggherre
 • Erfaring som SHA-koordinator og/eller HMS-leder
 • Erfaring fra økonomioppfølging/økonomiansvar

Tilbudt ressurs må ha inngående kjennskap til bruk av de vanligste IT-verktøyer i bransjen.

Stillingens spesifikasjoner:

Søknadsfristen for denne stillingen er ASAP, men vi vil også vurdere kandidater til lignende eller andre relevante stillinger fortløpende.

Arbeidssted: Bergen

Oppstart: Oktober 2020

Varighet: 30.06.2022

Techconsult tilbyr deg som ansatt:

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening

Techconsult vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, sikker og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at fokus er på deg.

Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Ronny Meyer, på e-post: ronny.meyer@techconsult.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: