Byggeindustrien oppdatert på nett hver eneste dag.

I forbindelse med messearrangementet Bygg Reis Deg, vil Byggeindustrien presentere sine nye nettsider. Vi satser nå på å være oppdatert til enhver tid. Byggeindustrien har hatt egne hjemmesider i mange år. Men vi har så langt ikke lagt de helt store ressursene i internett-sidene. På våre hjemmesider har vi presentert noen utvalgte saker av det vi har skrevet om i bladet. Fra nå av vil vi daglig oppdatere nettsidene våre med nyheter. Vi har også egne folk i redaksjonen som har dette som sin hovedoppgave.

Ukentlig har vi meldinger om nye portaler for byggenæringen. Vi har også selv vært engasjert i arbeidet med å lage en bred felles portal for hele byggenæringen. Denne skulle også innholde e-handelsløsninger og annet som opplagt vil være med å revolusjonere byggenæringen. Så langt har det ikke vært mulig å finne omforente løsninger, men arbeidet fortsetter. Uansett vil Byggeindustrien stå helt sentralt når det gjelder nyhetsbiten i en slik portal. For å komme i gang har vi sammen våre samarbeidspartner Stibo-net, utviklet våre nye hjemmesider. Vi mener selv at dette nettstedet (Byggeindustrien.no) vil få betydelig besøk. Det skjer enormt mye i byggenæringen – og det at Byggeindustrien kan oppdatere alle interesserte med daglige nyheter tror vi blir populært. Etter hvert vil denne tjenesten bli oppgradert. Det at vi som næringens ledende fagblad, tar tak i dette, gjør at vi kan være den pådriver og katalysator som næringen trenger. Nyhetene vil ligge fritt på nettet. Men vi vil også etter hvert ha betaltjenester for spesiell informasjon og for arkivtjenester. Byggeindustrien er i dag Norges mest omfattende fagblad innen byggenæringen. Selv om vi nå vil bringe mange nyheter direkte på nett, vil det fortsatt være mange nyheter i bladet. I tillegg finnes mye annen informasjon som man har bruk for. Vårt håp er at man i hver eneste utgave skal finne noe av interesse for det man selv driver med. Men som sagt – det er allerede mange som lager egne sider og portaler rettet mot byggenæringen. Problemet er å finne frem i jungelen. Vi mener at Byggeindustrien har en utrolig fordel i og med at vi har et merkenavn som er godt kjent i hele næringen. Byggeindustrien ble etablert så tidlig som i 1968. Det at vi nå presenterer våre nye nettsider på Bygg Reis Deg er selvsagt ingen tilfeldighet. Dette er og blir den viktigste møteplassen hvor kunder og leverandører kan snakke sammen. Vi ønsker alle velkommen til vår stand. Der vil vi presentere våre nye sideer på storskjerm. Vi vil også på våre nye nettsider ha en egen oppdatert seksjon om selve messearrangementet. Har noen nyheter som man ønsker å presentere – så ta kontakt med oss. Byggeindustrien følger med for deg – nå får du se resultater hver dag på Byggeindustrien.no (Denne adressen gjelder fra 25. september – inntil da er adressen Byggeind.no)