Sjefredaktør Arve Brekkhus i Byggeindustrien kunne ta imot Beste praksis-prisen av Jon Gangdal i Bygg21. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Byggeindustrien mottok pris for Beste praksis av Bygg21

Under markeringen av 50-årsjubileet til Byggeindustrien ble tidsskriftet tildelt pris for Beste praksis av Bygg21.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Fagtiddskiftet Byggeindustrien har tatt pulsen på byggebransjen i 50 år, og har siden 2001 drevet og utviklet nettstedet bygg.no til å bli en viktig, daglig møteplass for næringen. Byggeindustrien spiller også en sentral rolle som arrangør av Byggedagene.»

Det var Jon Gangdal som delte ut prisen på vegne av Bygg21 tirsdag ettermiddag.

– Redaksjonen greier på en god måte å kombinere kritisk journalistikk med omtale av nøytrale og positive hendelser i næringen. Etter Bygg21s oppfatning er Byggeindustrien/bygg.no på den måten en god formidler av Beste praksis som direkte og indirekte bidrar til å heve bransjens kompetanse. Samtidig fremstår Byggeindustrien og bygg.no som et viktig og aktuelt talerør for byggenæringen overfor myndigheter og andre samarbeidspartnere, uttalte Gangdal.