Odd-Erik Bunde

Byggedagene: - Byggenæringen setter ikke høye nok mål

- Næringen vet hva som må til for å unngå feil, men klarer likevel ikke å bygge feilfritt, sier Odd-Erik Bunde i BundeGruppen. På Byggedagenes dag to blir det debatt.

Byggenæringen sliter med å levere bygg uten feil. Nå oppfordrer konsernsjef i BundeGruppen, Odd-Erik Bunde, næringen om å skjerpe seg:

- Vi aksepterer at standarden på byggene vi leverer er lav, sier han og understreker at sånn kan man ikke ha det.

- Det holder ikke bare å ha høye ambisjoner og vilje. Skal du klare å levere null feil, må du også gjøre endringer, sier han.

Sparer penger

På Byggedagene 19. mars blir det debatt om hva som fungerer og hva som ikke fungerer i byggenæringen. Bunde selv skal delta i et panel med Rolf Thorsen i Oslo S Utvikling, Britt Røed Lohne i Wegger & Kvalsvik og Halvor Langseth i Fellesforbundet. Bunde mener ansvaret for å fjerne feilene ligger hos næringen selv:

- Vi setter oss ikke høye nok mål med tanke på at vi skal levere null feil. De selskapene som har satt fokus på dette, får det til. Men snittet av bransjen får det ikke til, sier han. Han mener kontraktene mellom entreprenører og underleverandører ofte ikke er gode nok.

- Vi må endre kontraktsmodell. Vi kan ikke skvise underleverandørene våre på pris og tøffe kontraktsbestemmelser og så forvente at de skal levere ypperste kvalitet, sier han.

Selv jobber BundeGruppen med å få inn underleverandørene mye tidligere i prosjektene.

- Se på Undervisningsbygg. De har valgt samme teamet med entreprenør og underleverandører til å bygge flere skoler. Slik blir folk trygge på hverandre, og det skaper bedre muligheter for å få til kvalitet og god økonomi.

- Det er for mye fokus på pris i forhandlingene og for lite på samspill og kvalitet, sier Bunde.

Vil bli Norges beste

BundeGruppen har selvsagt som mål å levere bygg med null feil og null skader, men å lykkes med det hver eneste gang, hvert eneste prosjekt er vårt langsiktige mål mot 2020. De ønsker å bli Norges beste arbeidsplass, og innen 2020 skal de halvere byggetiden. For å lykkes med disse målene må det til en del endringer.

- Vi må blant annet starte med oss selv og tørre å involvere de rundt oss. De under oss i verdikjeden må lykkes dersom vi skal lykkes, sier Bunde.

- Vi må ha felles mål. Vi kan ikke ha en mentalitet hvor den tøffeste på byggeplassen er han som skriker høyest. Vi må kunne snakke sammen, sier han.

Debatten der Odd-Erik Bunde skal delta finner sted den 19. mars under Byggedagene. I panelet sitter:

• Odd-Erik Bunde, konsernsjef i BundeGruppen.

•Representant fra LO.

• Rolf Thorsen, administrerende direktør Oslo S Utvikling.

• Britt Røed Lohne, daglig leder, Wegger & Kvalsvik.

Debattleder: Sverre Tiltnes, programdirektør Bygg21.

Meld deg på Byggedagene her - nå er det aller siste mulighet.