Byggedagene arrangeres 15. og 16. mars 2005

På grunn av møtekollisjon på SAS Radisson Plaza hotell i Oslo er Byggedagene 2005 flyttet fra 9. og 10. mars til tirsdag 15. og onsdag 16. mars. Det betyr at ByggeGalla-arrangementet blir avviklet tirsdag.

Vi vet at mange har merket av Byggedagene i sine kalendrer, og vi ber nå alle om å endre til de nye datoene. Dette blir siste uke før påske, men vi regner likevel med ny rekorddeltakelse. I og med at vi flytter arrangementet fra onsdag/torsdag til tirsdag/onsdag skal folk flest ha god tid til å pakke før påskeutfarten. Arbeidet med programmet er nå i full gang i byggedagskomiteen. Dersom noen har innspill i forbindelse med arrangementet, kan det sendes en mail til per.helge.pedersen@bygg.no. Mange vil også gjerne være med på sponsorlaget til Byggedagene. De som er interessert kan ta kontakt med oss. I senere utgaver av Byggeindustrien vil vi komme med ny informasjon om arrangementet. Det skal også lages et eget program. Følg ellers med på Bygg.no. Byggedagene arrangeres av fagtidsskriftet Byggeindustrien sammen med EBA og BNL. På Kompetansedagen som er dag to av Byggedagene, er også Byggforsk en sentral aktør. Det samme er Forskningsrådet.