Byggebransjen: Vekst i Europa

Eurostat legger nå frem månedlige tall om aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen i EU. Tallene nå viser vekst.

De nylige fremlagte tallene for november viser en positiv vekst på nær en prosent, til forskjell til en nedgang i oktober. Landene med størst vekst var Tyskland og Belgia. Polen og Slovenia opplevde den største nedgangen i november, men året 2006 sett under ett er dette de to landene med størst vekst i sektoren.(NHO)