Byggearbeidet i gang på Mongstad

Tirsdag begynner Statoil byggingen av gasskraftverket på Mongstad i Hordaland. Klimaaksjonen mot gasskraft varsler aksjoner.

Etter lang tids diskusjoner fikk Statoil 10. november i fjor innvilget søknaden om å bygge et gasskraftverk på Mongstad i Hordaland. Nå er Statoil klare til å ta det første spadestikket, melder NRK. En del av utslippene av klimagassen CO2 skal renses fra første dag gasskraftverket er i drift, omtrent 100.000 tonn. Det skjer i 2010. Resten av klimagassutslippet, som er på rundt 1,3 millioner tonn i året, skal renses fra 2014. At byggingen starter før miljøbevegelsens klage er behandlet av regjeringen, er helt uakseptabelt, mener Klimaaksjonen mot gasskraftverk. Regjeringen mister all troverdighet når den snakker om at en ny og bedre klimaavtale skal avløse Kyotoavtalen etter 2012 og samtidig vil øke norske klimagassutslipp med 1 million tonn de første årene en slik avtale vil gjelde, sier Marte Mjøs Persen, nestleder i Klimaaksjonen mot gasskraftverk.