Bygg Stadtunnelen nå

Kystbefolkningen på Vestlandet er i harnisk etter at Fiskeridepartementet nok en gang har skutt Stadtunnelen ut i det blå. Nå antydes det at prosjektet først blir aktuell for realisering i forbindelse med Nasjonal Transportplan for 2006 - 2015.Tunnelen vil koste 900 mill. kroner. Dette prosjektet har vært et prioritert krav fra mange sjøfarende de siste 20 årene. Fiskeriminister Svein Ludvigsen står ikke høyt i kurs. Byggeindustrien mener at dette prosjektet kan være spennende på mange måter. Vi støtter derfor dem som håper på at prosjektet snarest kan komme på statsbudsjettet igjen. Å vente i nye 10 - 15 år er en hån mot dem som ferdes langs den farlige kysten.