ByggSøk ustabil

Be skriver på sine nettsider at ByggSøk-løsningen er ustabil. Manglende tilgang til byggesakene i ByggSøk vil ikke medføre konsekvenser for hvilken teknisk forskrift bygningen skal bygges etter.

På grunn av ekstremt stor pågang er ByggSøk ustabil. Overgangsreglene for tekniske krav som utløper 1. juli har gitt svært stor belastning på systemet.

Dette vil ikke medføre noen konsekvenser for søkere. Søknader som er utarbeidet i ByggSøk, vil kunne følge gammel teknisk forskrift. Statens bygningstekniske etat (BE) vil kontakte alle kommuner og informere om at byggesøknader som kommer inn de nærmeste dagene etter at ByggSøk er stabil igjen skal kunne behandles etter TEK97.

BE arbeider med å løse problemene så raskt som mulig.