Illustrasjosnfoto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

ByggSøk stengt fra 1. oktober

Flere leverandører og Oslo kommune har tidligere lansert nye søknadsløsninger for byggesak, og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) stenger derfor ByggSøk for nye søknader fra 1. oktober 2020.

ByggSøk er Direktoratet for byggkvalitets løsning for digitale byggesøknader og ble lansert tilbake i 2003. 

- ByggSøk baserer seg på gammel teknologi og tilfredsstiller ikke moderne krav til fleksibilitet og brukervennlighet, skriver DiBK i en melding på sine nettsider.

Per Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: DiBK.no

- Det har siden 2014 vært direktoratets mål å overlate til kommersielle leverandører å utvikle og tilby moderne søknadsløsninger for byggesak. Vi har lykkes med å etablere et attraktivt marked, og fem leverandører tilbyr nå løsninger for å lage og sende byggesøknader digitalt. Dette innebærer at alle profesjonelle aktører i byggenæringen nå kan ta i bruk nye søknadsløsninger for byggesak, uttalte direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet tidligere i høst.

De nye søknadsløsningene skal bedre tilpasset ulike målgrupper og gjøre det enklere å gjøre ting riktig når man lager en byggesøknad.

- Søknadene kontrolleres opp mot regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett – dette gir raskere saksbehandling i kommunen. Mens gjenbruk av informasjon også gjør det raskere å lage byggesøknaden, skriver DiBK.

- Det ligger store besparelser både for samfunnet og byggenæringen i å digitalisere byggesaksprosessen, mener DiBK.

En ny gevinstrealiseringsplan utført av Devoteam på oppdrag fra DiBK anslår at digital utforming av byggesøknader kan spare en søker for tre timers arbeid for små prosjekter, 8 timer for middels store prosjekter og 16 timer på store prosjekter.

- Dette utgjør henholdsvis omlag 70 prosent, 20 prosent og 10 prosent av byggesøknadene årlig. Gitt at 70 prosent av alle byggesøknader lages i de nye løsningene, vil gevinsten for byggenæringen utgjøre 250 millioner kroner årlig, skriver DiBK.

Selv om ByggSøk stenger for nye søknader fra 1. oktober 2020, vil prosjekter som er lagret i ByggSøk være tilgjengelige fram til 31. desember 2021. Direktoratet vil også legge til rette for at man kan flytte en søknad fra en søknadsløsning i markedet til en annen løsning.