- Bygg Reis Deg er viktig

Årets Bygg Reis Deg på Lillestrøm blir kanskje det viktigste arrangementet byggenæringen har hatt på lenge, skriver Byggeindustriens redaktør Per Helge Pedersen.

Bygg Reis Deg har vært et begrep i mer enn femti år. Det har vært et viktig utstillingsvindu, men denne gang kanskje viktigere enn noen gang.

Byggenæringen har kjempet for sitt omdømme lenge. Næringen har også hatt problemer med å få frem hvor viktig den er i det norske samfunn. På åpningskonferansen legges det frem en rapport som forteller at byggenæringen faktisk er dobbelt så stor som man tidligere har antatt. Det omsettes for mer enn 500 milliarder kroner i næringen - og vi snakker om en årlig verdiskapning på 150 milliarder kroner! Det viktigste verktøyet politikerne har er byggenæringen. Det er nå på tide at dette går innover dem. Byggenæringen er ikke bare en selvfølge som man kan skalte og valte med.

De fleste av de store aktørene har egne utstillinger på messen. Mange små aktører er også representert. Noen store leverandører prioriterer ikke messen. Det synes vi er synd. Det er viktig at hele næringen er med - og det er viktig at vi kan vise mangfoldet i byggenæringen.

Byggeindustrien er selvsagt med. Som mange andre har vi valgt å lage en fellestand med flere. Det er ikke tilfeldig at vi står på samme øy som Sintef Byggforsk, Byggtjeneste og Fagrådet For Våtrom. Dette er aktører som kan byggenæringen. Kunnskap er kanskje det aller viktigste budskapet å få frem på en slik messe. Bygg på vår kunnskap er mottoet.

Vi skal som før lage en daglig nyhetsinfo på Bygg Reis Deg. Dette har vi gjort lenge. Denne blir også lagt ut på denne siden. I tillegg vil vi ta med store og små nyheter. Har noen tips så send dem til oss. Alle tips sendes til Christian Aarhus - caa@bygg.no. Alle henvendelser om annonser i forbindelse med denne siden sendes til Geir Larsen - gl@bygg.no.


Velkommen til Bygg Reis Deg