Halvard Gavelstad (t.v.) og Arne Markussen i Bygg Reis Deg tror på rekord i 2015.

Bygg Reis Deg 2015 snart sluttsolgt

Nå er 80 prosent av utstillingsarealet for Bygg Reis Deg 2015 solgt.

– Dette går over all forventning, sier salgssjef Arne Markussen, som samtidig har merket seg at utstillerne har høye forventinger til neste års Bygg Reis Deg.

- Slik vi, som er i kontakt med utstillerne, oppfatter det, er det optimisme og tro på fortsatt høy aktivitet i byggenæringen de neste årene, sier Markussen. Bygg Reis Deg 2015 arrangeres 14. – 17. oktober på Norges Varemesse, Lillestrøm.

Flere utenlandske utstillere

Mens det i 2013 var 114 utenlandske utstillere som utgjorde ca. 20 prosent av de i alt 544 utstillerne, ligger det an til en markant økning i antall utenlandske utstillere i 2015.

- Mens store deler av Europa sliter, er det helt klart den høye aktiviteten i bygge- og anleggsmarkedet som gjør Norge mer attraktivt for utenlandske aktører, sier Markussen,

som ikke vil gi noen dato for når Bygg Reis Deg 2015 er utsolgt.

Næringens fremste møteplass

Med over 50 000 besøkende er det ingen tvil om at Bygg Reis Deg er byggenæringens største møteplass.- Vi har jobbet bevisst med å skape en nasjonal møtearena for hele verdikjeden, sier adm. direktør Halvard Gavelstad i Bygg Reis Deg AS. – Jeg mener vi langt på vei har lykkes når over 44 000 av våre besøkende i 2013 oppgir at de jobber innen bygg, anlegg og eiendom, sier Gavelstad. Mye av suksessen forklarer Gavelstad med satsningen på kombinasjonen utstilling og konferanser. - I 2015 får vi en enda tettere integrering av konferanse- og utstillingsarealene, ambisjonen er at dette vil skape mer dynamikk i samspillet mellom besøkende og våre 550 utstillere, sier Gavelstad.