Konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF Digital sier digitalisering av bransjen kan gi gevinst på 100 milliarder årlig.

- Bygg- og anleggsnæringen kan tjene enorme summer på digitalisering av bransjen

Sintef-direktør Morten Dalsmo mener bygg- og anleggsnæringen kan tjene enorme summer på digitalisering av bransjen.

– Bygg- og anleggsbransjen er en lite digitalisert bransje per dags dato, men det skjer ting og det tas grep, sier Dalsmo.

Dalsmo er konserndirektør i Sintef - en av Europas største forskningsinstitusjoner. Han viser til den økende digitaliseringstrenden som skal bidra til å drive næringen fremover – og som kan utløse et stort gevinstpotensial dersom bransjen forvalter den nye teknologien på en god måte.

– Det er blant annet etablert et digitalt veikart for bransjen som peker på et gevinstpotensial på 100 milliarder kroner per år hvis vi sammen klarer å digitalisere. Dette er basert på beregninger utført i Storbritannia, og viser den potensielle verdien dersom bransjen blir heldigital, sier Dalsmo. Han peker på at det er viktig at bransjen kommer sammen og diskuterer temaet slik det ble gjort på bransjetreffet Entreprenørens marked i mai.

Kan gi «ledertrøye»
Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden. Bygg- og anleggsnæringen har gode forutsetninger for å få til endringer, og Dalsmo tror bransjen vil ta store steg fremover.

– Bransjen er innstilte på å gripe mulighetene digitaliseringen gir, og det er mye spennende på gang. Bransjen har dessuten allerede erfaring med digitale verktøy, BIM-modellen har for eksempel vært i bruk i mange år, noe som viser at det er mulig for norsk bygg- og anleggsbransje til å ta en lederrolle i global sammenheng. Vi har noen fortrinn i Norge hvor den samarbeidsmodellen vi legger opp til kan gi oss en «ledertrøye».

– Det å lykkes handler ikke nødvendigvis bare om teknologi – men vel så mye om mennesket og hvordan vi bruker og utvikler teknologien, og at man har den rette ledelseskapasiteten som kan drive endring gjennom i organisasjonen, legger Dalsmo til.

Testet ut strategi
Andreas Jul Røsjø, konserndirektør i AF Gruppen, er klar over at bransjen har en vei å gå, men den potensielle gevinsten digitaliseringen kan føre til er betydningsfull. Han tror ett av suksesskriteriene fremover er mer samarbeid og kunnskapsdeling, noe AF Gruppen, Kruse Smith og BetonmastHæhre har bevist er mulig med arrangementer som Entreprenørens marked.

– Vi har et langt lerret å bleke, men som vi så på bransjetreffet vårt i mai, er det utrolig mye spennende som skjer innen digitalisering i vår bransje. Det at vi klarer å gå sammen om dette, på tvers av selskaper og miljøer, gjør at sjansen for å lykkes med digitaliseringen blir større. Det kommer til å ta tid – men tiden vil være svært godt anvendt, sier Jul Røsjø.

AF Gruppen testet nylig ut sin digitalstrategi på egne fagarbeidere, og Jul Røsjø er glad for de gode tilbakemeldingene som kom ut av dette.

Konserndirektør Andreas Jul Røsjø i AF Gruppen mener bransjen har større sjanse for å lykkes med digitaliseringen dersom man går sammen og deler kunnskap og erfaringer.

– Det var moro å se alle de positive reaksjonene vi fikk fra medarbeiderne våre på fagsiden. Der man kunne tenke seg at bildet som tegnes av den digitale fremtiden kanskje kan virke litt avskrekkende på mange, opplevde vi tvert imot et stort engasjement. Ikke minst rundt hvordan digitale hjelpemidler og verktøy kan bidra til kompetanseløft og en tryggere og enklere arbeidshverdag. Dette tror jeg betyr at vi kan forvente oss mange gode innovasjonsforslag fra medarbeiderne i produksjonen fremover avslutter Jul Røsjø.