Bygg flere boliger som markedet etterspør

Mens boligkrisen i Oslo sørger for at prisene på mindre boliger stadig presses oppover, er det hurtigarbeidende boligutvalget nedsatt av byrådet i Oslo delt i synet om å justere på leilighetsnormen.

Mens fagekspertene fra byggenæringen ønsker en justering i leilighetsnormen slik at det kan bygges flere mindre boliger, ønsker de resterende i utvalget å tviholde på leilighetsnormen som medfører at det bygges større leiligheter enn stordelen av markedet etterspør.

Tidligere i år satte byrådet i Oslo ned et ekspertutvalg som skulle se på hvordan man kan øke boligbyggingen i hovedstaden, og dermed sikre et mer balansert boligmarked. Denne gruppen er satt sammen av folk fra både byggenæringen og folk det offentlige. Som en del av dette arbeidet er tematikken rundt en justering leilighetsnornen, som gjelder for deler av Oslo, kommet på bordet.

Denne leilighetsnormen sier blant annet at ingen nye boliger i sentrum skal være under 35 kvadratmeter, og 40 prosent av nye boliger skal være over 80 kvadratmeter. Det betyr at det skal bygges mange familieboliger i Oslo sentrum. Dette går selvsagt på bekostning av den typen leiligheter som den aller største delen av markedet etterspør, nemlig de mindre leilighetene. Det er innen denne delen av markedet prisene har skutt rett i været. Innen de større leilighetene er markedet langt mer balansert.

Her burde man høre mer på stemmene fra byggenæringen. Det er åpenbart at man trenger å bygge flere mindre boliger – boliger som markedet faktisk etterspør og trenger. Om man ikke får opp farten rundt byggingen av de mindre boligene, vil prisene bare øke ytterligere. Det bygges nå altfor få mindre boliger, og for å få et skikkelig boligløft, må man rett og slett se på reglene i normen.

Nå er vi ikke for en løsning der man kaster hele leilighetsnormen på båten. Oslo trenger et variert boligtilbud, og det er ikke slik at hele sentrum skal fylles opp av enslige unge – man trenger også familieboliger i sentrum for å få en byutvikling slik det skal og bør være. Men i den ekstreme situasjonen vi nå er i, må man gjennomføre noen strakstiltak som vil gi effekt på kort sikt, og da kan dette være et av de mest effektive virkemidlene. Det kan for eksempel være at dette kun gjelder for en kortere tidsperiode, før man gjeninnfører eksisterende ordning. De fleste fagfolk innen boligmarkedet har foreslått en midlertidig oppmykning i denne delen av normen. Når byrådet spør ekspertene om råd, bør man også lytte til disse og ikke avvise innspillene. For dette er faktisk tiltak som vil virke – og som åpenbart vil kunne være med på å skape mer balanse i markedet.