Bygg-elever i Drammen inspirert av POB-prosjekt

 Med en grunnflate på 1.300 kvadratmeter og tretakselementer som spenner over hele butikkens bredde på 23 meter, er det rause proporsjoner over NorgesGruppens femte miljøbutikk. 

Nye KIWI Skollenborg bygges av Lier-entreprenøren POB, og forventes ferdigstilt i midten av juni. Noen mil øst for den travle byggeplassen er et tilsvarende arbeidsintensivt prosjekt på full fart fremover, om enn i noe mindre skala.

Der, ved Åssiden videregående skole i Drammen, er elever fra VG2 Byggteknikk i full gang med å oppføre en KIWI Skollenborg-butikk i miniatyr. Skalaen er 1:25. Faglærer Jan Paulsen forteller at prosjektet matcher studiets kjernemål i faget «bransjelære» på perfekt vis.

- Prosjektarbeidet gir uvurderlig nærkontakt med virkelighetens byggeplassverden. Målestokk og tegningsavlesning, planlegging og materialvalg, samarbeid – så godt som hele verdikjeden er representert. Samarbeid av denne typen er rett og slett gull for elevenes læringsutbytte, sier Paulsen i en pressemelding.

Elevene Fredrik Bergeli (17) og Benjamin Myrholt (17), begge på god vei til å bli tømrere, deler lærer Paulsens entusiasme.

- Det er et kjempebra prosjekt, vi lærer noe nytt hele tiden, sier de to.

Ingen av dem har problem med å se seg selv som del av et virkelighetens byggeplass-team litt lenger frem.

- Men kanskje starte med eneboliger og leiligheter først. Ta nivået skritt for skritt. På den måten er jo et prosjekt som dette et perfekt sted å starte.

Også prosjekteringsleder Per-Magne Doull hos POB roser prosjektet, og forteller at de gjør alt hva de kan for at «mini-Kiwi» skal bli så lik storebror som mulig.

- I Kiwis nye miljøbutikk gjøres det utstrakt bruk av miljøvennlige materialer, i stor grad tre. Skole-modellen bygges i all vesentlighet i samme materiale. I det hele tatt er det flott å se hvordan KIWI og NorgesGruppens sterke miljøengasjement smitter over på elevene – det lover godt for fremtidens bygge-Norge, sier han.

Etter ferdigstillelse blir KIWI-modellen utstilt i POBs hovedkontor på Lierstranda utenfor Drammen.