Bygg-Element bygger ny fabrikk

Bygg-Element Stjørdal a.s på Reppa i Lånke starter bygging av ny fabrikk på Sutterøleiret kanskje allerede i høst. Flyttingen av hele virksomheten er priset til nesten 60 millioner.

Daglig leder i Bygg-Element Kjell Indgul sier til Stjørdalens Blad at de nå sluttforhandler kjøpsavtale med Stjørdal kommune om ei tomt på 25 mål på Sutterøleiret. Prisen på tomta ligger mellom 7-8 millioner og bedriften forhandler nå med Stjørdal kommune om tomterpris. Indgul både håper og regner med en tomteavklaring med det aller første. Og en avklaring nå kan bety byggestart i høst. En oppbygging av ny fabrikk på Sutterøleiret vil måtte skje i flere trinn. I sammenheng med flyttingen av virksomheten fra Lånke, starter vi opp produksjonen av hulldekkelementer, et produkt vi i dag kjøper inn. Vi har i dag ennå ikke konkludert om vi skal ha denne produksjonen i første byggetrinn på Sutterø, eller om vi starter denne produksjonen etter at vi har flyttet dagens virksomhet i Lånke. Men kanskje bygger vi på Sutterøleiret for hulldekkeproduksjonen først, sier Indgul. Byggestarten som det nå går mot i høst, er en 150 meter lang fabrikkhall, knappe tjue meter bred. Med maskinparken på plass i denne hallen, har Indgul brukt rundt 25 millioner i tillegg til tomtekostnaden. Blir det byggestart i høst, kan det være produksjon i denne hallen i løpet av neste år. Om det blir linje for hulldekkeproduksjon i dette nyanlegget, hva betyr i så fall det i antall nye arbeidsplasser? Denne produksjonen er det mest industrialiserte vi i så fall vil drive med. En slik linje krever 7-8 ansatte, sier Indgul Dersom trinn en i flytteprogrammet blir oppstart av hulldekkeproduksjonen, blir det senere flytting av dagens virksomhet i Lånke, produksjon av prefabrikkerte betongelementer. Når vil i så fall denne produksjonen bli flyttet fra Lånke og ned til nyanlegget på Sutterøleiret? Her vil ikke Indgul være bestemt. Men dersom det velges hulldekkeproduksjon i trinn en på Sutterøleiret, ligger det såpass store grunnlagsinvesteringer i en slik etablering som kan nyttes av fabrikkens totale produksjonsomfang at det vil være mest lønnsomt med en snarest mulig utflytting fra anlegget på Reppa. Indgul ser likevel for seg at det kan gå noen år før virksomheten er samlet på Sutterøleiret. Bedriften på Reppa har i dag 50 ansatte. En utvidelse av produksjonen med etasjeskillerer kan øke antallet til knappe 60.