Kommunalsjef Aina Tjosås fra Os kommune mottar Bygg21-hammeren av nestleder i Bygg21s styre, advokat Stig Bech (t.h.) og direktør Sverre Tiltnes for effektivt og godt reguleringsplanarbeid. 

Bygg21-pris til Os kommune og NKF

Kommunalsjef Aina Tjosås i Os kommune og daglig leder Elisabeth Leikanger i NKF Bygg og eiendom mottok denne uken hver sin Bygg21-hammer – som deles ut til aktører som har bidratt til å fremme beste praksis i bygge- og eiendomsbransjen.

I begrunnelsen for å gi prisen til Aina Tjosås, hennes team og de foresatte i politiske råd og utvalg heter det blant annet at de gjennom effektivt og godt planarbeid har lykkes i å utvikle Os kommunes attraktivitet, utvikling og konkurransekraft ved å kombinere faglig integritet, service og god samhandling. «Et proaktivt planarbeid er bygd på tilstrekkelig respekt for overordnete planer og god politisk forankring. Dette har vært avgjørende for planvedtakenes realisering.»

Viktig pilot
Kommunen er nå i ferd med å ta i bruk Bygg21s fasenorm «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» som skal gjøre det enklere både for utbyggere og kommune å komme i mål med regulering av større områder.

- På denne måten blir Os kommune en viktig pilot som setter ytterligere standard for effektivt og godt planarbeid, og som andre kommuner lett kan ta etter, sier nestleder i styret i Bygg21, advokat Stig Bech. Samme med Bygg21s direktør Sverre Tiltnes delte han ut prisen på

Daglig leder Elisabeth Leikanger fra NKF mottar Bygg21-hammeren av direktør Sverre Tiltnes i Bygg21 for å ha laget og lansert «Kravspesifikasjon for kommunale boliger».

Citykonferansen i Bergen onsdag denne uken.

Krav til kommunale boliger
Elisabeth Leikanger og hennes team i avdelingen for bygg og eiendom i Norsk Kommunalteknisk forening fikk Bygg21-hammeren for å ha utviklet og lansert en standard for «Kravspesifikasjon for kommunale boliger».

- Nå kan alle kommuner bruke gjennomarbeidete funksjonskrav i sine anskaffelser. Boligprodusentene mener at utformingen gir mulighet for tilpasning til leverandørens produksjonsopplegg på en måte som kan spare opptil 20 prosent av byggekostnadene, sier Bygg21-direktør Sverre Tiltnes som overrakte den gjeve hammeren på NKF-dagene 2018 i Ålesund tirsdag denne uken.

Han la også vekt på at kravspesifikasjonene blant annet er tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi, og at NKF har samarbeidet med Husbanken og Difi, Fredrikstad, Flesberg og Vågå kommuner samt Boligprodusentenes Forening og elektroinstallatørenes forening Nelfo.