Under Byggedagene vil Bygg21 presentere et prosjekt de mener vil ha et stort potensial for å effektivisere byggeprosessene. (Illustrasjonsfoto: Svanhild Blakstad)

Bygg21 lanserer felles fagspråk under Byggedagene

En ny norm for inndeling av byggefaser blir lansert av Bygg21 under Byggedagene 19. mars.

Under Byggedagene 19. mars vil Bygg21 presentere et prosjekt med stort potensial for å effektivisere byggeprosessene.

Prosjektet har til hensikt å utvikle en ny norm for faseinndeling av byggeprosjekter, og slik utvikle et effektivt, felles språk for bygg og anleggsprosjekter.

Redusere kostnader

Mange snakker om mulighetene for å effektivisere

byggeprosesser og byggetid.

Bygg21 har som mål å redusere kostnadene ved prosjektering og bygging med 20 prosent.

Spørsmålet er hvordan det skal gjøres.

Leder for arbeidsgruppen, Anita Moum.

- De nye normene og begrepene kan brukes når man diskuterer oppgaver, ansvar og roller i prosjektgjennomføring, sier Anita Moum som er leder for arbeidsgruppen.

Slik kan man lettere enes om hvilken kompetanse som skal fases inn til hvilken tid.

Utgangspunkt i britisk verktøy

I Storbritannia har man lenge hatt et verktøy for såkalt faseinndeling av byggesaksprosessen, kalt The RIBA Plan of Works.

Over tid har dette verktøyet utviklet seg til å bli en av verdens ledende standarder for faseinndeling. Normen ble i 2013 oppdatert for å ivareta nye samhandlingsmodeller, økt bruk av BIM og nye energi og miljøkrav.

- I utviklingen av den norske fasenormen har vi tatt utgangspunkt i RIBA Plan of Work og foreslått noen tilpasninger i forhold til hva som er spesifikt for den norske byggenæringen, sier Moum.

Sverre Tiltnes, programdirektør i Bygg21.

Store forventninger

Programdirektør Sverre Tiltnes har store forventinger til den nye normen.

- Mange næringsaktører er aktive i arbeidet for å heve kvaliteten og øk

e effektiviteten i byggeprosessene. Veidekke jobber med Involverende Planlegging, Reinertsen er primusmotor bak det såkalte SpeedUp-prosjektet, og Statsbygg jobber aktivt med LEAN. Felles for alle disse prosjektene er prosessinnovasjon, altså å utvikle mer effektive byggeprosesser. At potensialet er stort, er det ingen tvil om, sier han. Nå håper Bygg21 kan bidra til at man på tvers av ulike initiativ, kan snakke samme språk.

- Vi ønsker bred involvering fra bransjen i utvikling av normen, som legges ut på høring etter Byggedagene, sier han.

Arbeidsgruppens arbeid presenteres på Byggedagene 19. mars.