Bygg 2002 i Trondheim

Det blir ny byggemesse i Trondheim neste år. Bygg 2002 skal avvikles fra torsdag 29. august til søndag 1. september, forteller messegeneral Arne Andreas Hellen til Byggeindustrien. Det arrangeres byggemesse i Trondheim annet hvert år. Bygg 2000 ble en stor suksess.

Det var 25 000 besøkende til Bygg 2000. Det var også svært mange fagfolk. Utstillerne var meget fornøyd med messen den gangen. Sist var det 240 utstillere. men Hellen regner med at at det blir flere med neste år. Det er nå laget en brosjyre for Bygg 2002. Denne vil bli distribuert i Byggeindustrien nr. 14. Ellers kan man finne nærmere opplysninger om messen på hjemmesiden www.byggmessen.no