Bygårdeiere i Oslo og Trondheim får øke husleia

Eiere av gamle bygårder i Oslo og Trondheim får heve husleien med ytterligere 10 prosent fra nyttår.

Moderniseringsdepartementet har godtatt at eiere som leier ut i bygårder som er bygd før 1940 får ta mer av leietakerne, men ikke mer enn «gjengs leie» etter husleieloven. Vedtaket er et ledd i en gradvis avvikling av prisreguleringen, som ifølge et stortingsvedtak fra 1999 skal skje over ti år. I enkelte tilfelle kan også utleieren kreve inn tillegg som skal dekke utgifter både til ytre og indre vedlikehold. Det blir i år, som i fjor, 9 kroner i måneden per netto kvadratmeter. Endelig oppheving av husleieloven vil skje med virkning fra 1. januar 2010.