Bybanens tredje byggetrinn er tatt i bruk.Offiserer fra Sjøforsvaret spilte da Bybanen ble offisielt åpnet.Fylkesordfører Anne Gine Hestetun og bergensordfører Marte Mjøs Persen i bunader ved Birkelandsskiftet.Barnehagebarn ved Sandslimarka.Miss Tati opptrådte ved Birkelandsskiftet.Sigrid Moldestad spilte ved Råstølen.Byrådsleder Harald Schjelderup.Ifølge Frode Grytten er Bybanen Bergens største diva.Konditormester Kate Kippersund, ordfører Marte Mjøs Persen og fylkesordfører Anne Gine Hestetun.Prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging takket entreprenører og rådgiver for godt utført arbeid.

Bybanen binder Bergen sammen

Ordfører Marte Mjøs Persen i Bergen sa ved åpning av tredje byggetrinn på Bybanen at den binder bydeler sammen og løfter områder som tidligere har vært mindre attraktive.

I et år skal Bybanen ha endestopp ved Birkelandsskiftet. Derfra går det busser til og fra Flesland. Når det nye terminalbygget ved Bergen lufthavn Flesland åpner neste år går banen helt fram.

Ordfører Marte Mjøs Persen sa at Bybanen er mer enn et transportsystem og at den bidrar til at Bergen blir en grønnere by.

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun sa at Bybanen gir redusert bilbruk og bedret luftkvalitet og er en viktig del av et godt kollektivnett.

Byrådsleder sa at selv om Bybanen ikke er et lyntog, så kommer når den skal og er fremme til rett tid.

Traseen mellom Lagunen og Flesland er sju kilometer og har sju stopp; Råstølen, Sandslivegen, Sandslimarka, Kokstad, Birkelandskiftet, Kokstadflaten og Bergen lufthavn Flesland. Ved Flesland er det bygget et depotområde med verksted, vognhall og administrasjonsbygg.

Byggetrinn 3 omfatter seks tunneler med en samlet lengde på 2.850 meter, tre banebruer med samlet lengde på 260 meter, tre gangbruer, seks kulverter med samlet lengde på 680 meter, åtte tunnelportaler og 150 meter grunnforsterkning. Ved Birkelandskrysset er det bygget en kollektivterminal og et underjordisk parkeringsanlegg.

Samlet kostnad er cirka 3,5 milliarder kroner.