Byantikvaren freder Folketeater-bygningen

Byantikvaren i Oslo går inn for fredning av deler av Folketeater-bygningen.

Ifølge Aftenposten er det trolig fasaden mot Youngstorget, teaterdelen, operapassasjen og restaurant Stratos som vil bli fredet. Byantikvaren skal gjøre en vurdering av hele bygningsmassen, fordi ikke alle deler av den blir regnet som like viktige å bevare. Folketeaterbygningen på Youngstorget var Oslos første høyhus og ble kalt skyskraper da den sto ferdig i 1935.