Buvik skole

Midt i august, syv uker før avtalt tid, kunne totalentreprenør Consto AS overlevere et 3.200 kvadratmeter stort nybygg ved Buvik skole til Skaun kommune. 

Fakta

Buvik skole

Sted: Buvika, Skaun kommune

Prosjekttype: Nybygg/utvidelse i samspillentreprise

Entreprisekostnad eks. mva: 85 millioner kroner

Bruttoareal: 3.200 kvm

Byggherre: Skaun kommune

Totalentreprenør: Consto

Byggherreombud: HR Prosjekt

Rådgivere i skisse- og detaljprosjekt: Arkitektkontoret Kvadrat, Sweco, Multiconsult, Vintervoll, Gullik Gulliksen, Oras

Underleverandører: Grunn- og utomhus: Nyhus Maskin l VVS: Oras l Elektro: Vintervoll l Heis: Kone l Parkett: Bo Andrén l Takelementer: Lett-Tak l Himling og spilepanel: Tecmo l Solskjerming: Kvint l Hulldekker og bæresystem: Contiga l Taktekker: Mestertak l Malerarbeid: Sverresborg Malerservice l Lås og beslag: Kaba l Trapper og rekkverk: Trondheim Stål l Glassarbeid: Glassbygg l Blikkenslager: Blikkenslagermester Brækstad l Branntetting og innerdører: RH Prosjekt

 I kontraktssummen på 85 millioner kroner (ekskl. mva.)

ligger også rehabilitering av det gamle skolebygget, omfattende utomhusarbeider samt lekeanlegg i tillegg til en ny parkeringsplass som rommer 96 biler.

Mens Buvik skole nå har 370 elever, gir nybygget rom for en økning til nærmere 600. Selv om elevtallet har vokst kraftig fra år til år – og fortsatt vekst ventes, bør den nye kapasiteten holde en stund.

Suksessprosjekt

– Alt har gått fint hele veien - dette har vært et suksessprosjekt, sier Nils Klevset, Consto prosjekt-
leder. Samspillprosessen som ble kjørt i gang i mars 2015, har fungert på eksemplarisk vis.

Consto vant oppdraget i en design-/priskonkurranse hvor i alt fem prekvalifiserte entreprenører deltok. Etter at en målsumkontrakt var inngått mellom totalentreprenør Consto og Skaun kommune, ble arbeidet med nybygget påbegynt 21. august i fjor.

Prosjektlederen berømmer byggherren, ved ordfører og rådmann, for god og aktiv medvirkning i samspillet. HR Prosjekt AS har vært engasjert som byggherreombud.

Roser rektor

Skaun-ordfører Jon P. Husby (Sp), rådmann Jan-Yngvar Kiel og Constos prosjektleder Nils Klevset fremhever rektor ved Buvik skole, Astrid Eggen, som en særdeles viktig og dyktig medspiller i plan- og byggeprosessen.

– Et krevende, men interessant og spennende arbeid, sier rektor Eggen til Byggeindustrien. Hun mener på sin side at ikke bare hennes egen, men alle lærernes og det øvrige skolepersonalets innspill har bidratt til gode løsninger og resultater.

– Direkte involvering fra de skoleansattes side har gitt grunnlag for raske og riktige avgjørelser, legger hun til.

Penger tjent

– Nøkkelen har vært tett samarbeid og jevnlige møter mellom samspillpartene, sier Astrid Eggen. I likhet med de to kommunetoppene synes hun hovedentreprenøren har gjort en meget god jobb. I henhold til målsumkontrakten betyr god fremdrift og forsvinnende få uforutsette problemer at penger blir spart eller tjent for så vel byggherre som entreprenør, påpekes det overfor Byggeindustrien.

At deler av Buvik skoles uteareal fra august i fjor ble en byggeplass, innebar naturligvis utfordringer. Men ifølge både rektor Eggen og prosjektleder Klevset har blant annet ukentlige HMS-møter og «veldig bra oppførsel» fra ungenes side, gjort sitt til at skumle situasjoner er unngått i byggeperioden som nå altså er så godt som over. Utendørs skal enda ett lekeareal opparbeides i løpet av september.

Prektig vestibyle

Før nybygget kan tas i bruk, skal møbler pakkes ut og plasseres, og elektronikk installeres. Det er elever på 4.-7. trinn som skal inn i de nye lokalene. Hvert trinn får sitt eget baseareal med flere tilhørende formidlingsrom. Lærerne, 30 i tallet, får stort personalrom og et antall mindre arbeidsrom og stillerom til rådighet.

Det flotteste rommet i nyskolen er vestibylen, bygget som et romslig amfi og godt egnet som aula til undervisningsbruk.

Det gamle skolebygget i Buvika skriver seg fra 1960-tallet, men gjennomgikk for ni, ti år siden en grundig oppussing og oppgradering. Nå er gammelskolen igjen påkostet en omfattende rehabilitering, og tilpasset 1.-3.-klassingers behov.

I skråningen ned mot kunstgressbanen, som ligger vest for Buvik skole og nord for Skaunhallen, er det bygget et undervisning- og publikumsamfi og en buldre-/klatrevegg.