Illustrasjon på samarbeidsprosjekter i Vikersundbakken med Hæhre og Kongsberg med NHO og LO. Foto: Buskerud fylkeskommune

Buskerud-politikere vil ha tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Fylkespolitikere dobler satsingene, og bevilger seks millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom videregående skoler og arbeidsliv.

- For oss som skoleeier er det er helt avgjørende at elevene våre får utnyttet evnene sine, og at arbeidslivet får den kompetansen de etterspør, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) i en pressemelding.

I sist fylkesutvalg vedtok politikerne å bruke seks millioner kroner på 19 ulike samarbeidsprosjekter etter en søknadsprosess.

- Vi har fokus på å utdanne fagarbeidere med relevant kompetanse for fremtidens arbeidsliv, sier Ryberg.

- Vi mener satsingen vil gi samfunnsmessige fordeler gjennom økt yrkesdeltakelse og målrettete opplæringsløp for ungdom på vei ut i arbeidslivet, fortsetter Ryberg.

- Nær halvparten av elevene i Buskerud velger yrkesfaglig utdanningsprogram, forklarer Olav Horne, leder for fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune.

Horne sier fylkeskommunen innen søknadsfristen for satsingen samarbeid skole/arbeidsliv hadde mottatt 33 søknader som fordelte seg på en stor bredde av samarbeidsprosjekter.