Bunnen nådd

Pon Equipment opplevde en leveransenedgang på 60 prosent i første kvartal av 2009. Administrerende direktør Inge Stensland tror bunnen kan være nådd.

Pon Equipment var hakket bedre enn Maskingrossisternes Forenings førstekvartalstall som viste en leveransenedgang i totalmarkedet på 62 prosent. Holder dette nivået seg i 2009 vil det bli levert i overkant av 1200 maskiner i Norge i løpet av inneværende år. Til sammenligning ble det levert rundt 4000 maskiner i Norge i toppåret 2007.

- Jeg tror vi har touchet et bunnivå i førstekvartal, sier Stensland.

Gir media skylden
Inge Stensland mener mange kunder har oppdrag nok og at de ideelt sett kunne tenke seg å gjøre investeringer. Pon-sjefen vektlegger at psykologi har vært utslagsgivende for den retningen markedet har tatt og han gir media mye av skylden for det meget mørke bildet som er tegnet av tingenes tilstand.

- Jeg håper media kan bli litt mer reflektert. Norge er også preget av finanskrisen, men det er et faktum at vi er mer skjermet en mange andre land, sier Stensland.

Fornøyd med nedgang
Pon-sjefen delte sine tanker om markedet i forbindelse med Vei og Anlegg messen på Hellerudsletta. Stensland kunne opplyse om at Pon Equipment forventer en omsetning på rundt en milliard kroner i 2009. Det er en nedgang på 15-20 prosent sammenlignet med 2008. Det er Cat-leverandøren fornøyd med markedsutviklingen tatt i betraktning.

- Vi kommer til å tjene penger, sier Stensland og legger til at de den siste tiden både har gjort kostnadstilpasninger og investeringer. Han trekker frem at de i januar åpnet et nytt verksted i Kristiansand og til sommeren blir det enda to nye verksteder i Porsgrunn og Bergen.