Sigve Pettersen er ny prosjektleder i BuildingSMART. Foto: Morten Iversen, BuildingSMART.

BuildingSMART utvider staben

Sigve Pettersen, tidligere tidligere daglig leder og medgründer av Rendra, er ansatt som prosjektleder i BuildingSMART.

– Med ansettelsen av Sigve Pettersen kan vi ta på oss større og dypere ansvar for en rekke utviklings- og standardiseringsprosjekter. Det vil hele byggenæringen nyte godt av. Både på kort og lang sikt, sier Anstein Skinnarland, daglig leder i buildingSMART Norge i en pressemelding.

Brenner for åpne formater

Med den voksende interessen, utbredelsen og implementeringen av åpenBIM på tvers av byggenæringen, har buildingSMART ifølge Skinnarland lenge ønsket å utvide staben. At Pettersen var på utkikk etter nye utfordringer var i så henseende et lykketreff. Ikke bare er han en mann som selv har vært med på å utvikle og markedsføre et oppgående, digitalt verktøy bygd på åpenBIM-standardene, han brenner også for at digitaliseringen av byggenæringen skal forgå på åpne og frie formater.

– Pettersen er jo en mann vi etterhvert kjenner godt fra hans tid i Rendra, hvor han gjorde seg bemerket som et aktivt og fremoverlent medlem av buildingSMART Norge. Jeg og styret føler oss trygge på at han vil bidra vesentlig til å ro i land de mange prosjektene vi nå har ressurser til å involvere oss tungt i, sier Skinnarland.

Brikkene faller på plass

At det åpnet seg en mulighet i buildingSMART er Pettersen svært glad for. Utfordringene står i kø. Utfordringer som har det til felles at de skriker etter en ildsjel med teft for utvikling og nybrottsarbeid.

– Jeg føler meg utrolig privilegert som kommer inn akkurat nå. Jeg tror at buildingSMART i tiden som kommer vil høste fruktene av mange års hardt arbeid. Det er derfor et ypperlig tidspunkt å rigge organsiasjonen for ytterligere vekst. Bare i løpet av denne ene uken jeg har vært på jobb, har det falt mange prosjekter i fanget mitt som kan vise seg fruktbare å delta i. Prosjekter som vil gi mye tilbake. Nå har vi organisasjonen til å ta på oss et slikt ansvar, sier Pettersen.

Mange nøtter igjen å knekke

At timingen er riktig og at organisasjonen er bedre rustet enn noen gang til å gjøre store løft, betyr ikke at det skorter på eksisterende utfordringer. En av de første som må løses er ifølge Pettersen å få flere til å se det geniale i buildingSMART Data Dictionary (bSDD.) Alt ligger til rette for grensesprengende innovasjon. For å få til det er det imidlertid helt avgjørende at flere begynner å bruke den. Uten brukere, ingen innovasjon.

– I et prosjekt vi har gående nå er nettopp dette poenget. Hvordan komme videre med bSDD. Det er utarbeidet en rapport av buildingSMART, BNL og Standard Norge. I denne har man gått gjennom bruk og utvikling av bSDD fra 2014 og fram til i dag. Prosjektet skal forsøke å finne svar på hvor veien går videre. Er det for eksempel formålstjenlig å stable på bena en uavhengig, konkurransenøytral organisasjon som kan forvalte bSDD i en norsk kontekst? Kan en slik organisasjon løse flokene og bidra til en mer brukervennlig forretningsmodell slik at flere kan ta teknologien i bruk? Effektivisering handler jo om å komme sammen, finne felles måter å gjøre ting på og etablere åpne standarder slik at vi unngår unødvendig arbeid, slik at alle kan konsentrere seg om å levere verdi til sine kunder, sier Pettersen.

Høy terskel og lav takhøyde, eller…

At det er en terskel man må over for å komme i gang med åpenBIM, stikker Pettersen ikke under en stol. Dette gjelder for alle, fra entreprenører, produsenter og leverandører, til byggherrer, rådgivere og arkitekter. Dette har han som prosjektleder planer om å forbedre og lindre. Ikke minst vil han gjøre bSN Guiden mer brukervennlig og samtidig tilby en mer hands-on support. Noe som forhåpentligvis kan gjøre det enda mer attraktivt å bli medlem i buildingSMART Norge.

– Det kan være en barriere sånn rent teknisk å sette seg inn i formatet og har du ikke vært borti 3D-modellering og byggenæringen, sliter du raskt på mer enn ett plan. Det kan også by på utfordringer å forstå prosessene. Hva de kan gi av nytte og ikke minst sette seg inn i bruk av verktøyene som kreves for dette. Jeg vil derfor gå inn i det som er av prosjekter og hjelpe til med å gjøre hindringene så overkommelige som mulig. Også når det kommer til aktører, miljøer og enkeltpersoner, som per i dag ikke har noen befatning med byggenæringen, sier Pettersen.

Viktig, ekstern kompetanse

For å åpne opp for helt andre miljøer som kan bidra tror Pettersen det også må bli enklere for mennesker som aldri har hatt befatning med byggenæringen å ta IFC-standarden i bruk. For å lage nye, grensesprengende verktøy basert på IFC standarden, er man avhengig av flere og bedre open-source verktøy. Og da helst med gjennomtenkte, åpne lisensmodeller og støtte for moderne teknologier. Pettersen tror også at det er viktig at aktører i byggenæringen tar aktive roller som «problemeiere» ovenfor problemløsere fra IT-næringen for eksempel.

– Jeg kommer jo fra en IT-oppstart selv og har veldig lyst til å hjelpe andre som vil bidra med innovasjon. For alle som er i en oppstartsfase - eller planlegger et innovasjonsprosjekt - er det alltid et problem å komme fram til bordet. Å åpne opp arenaer blir derfor viktig. Jeg ser for meg at vi skal arrangere hackatons og opprette community’er for mennesker som ikke nødvendigvis har hatt befatning med byggenæringen. For enhver teknologi og bransje er det en felle å bli for navlebeskuende. Det spiller jo ingen rolle hvor de gode løsningene kommer fra, avslutter Pettersen.