Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) lover sju milliarder til klimatiltak i det nye statsbudsjettet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Budsjettlekkasje: Sju milliarder til klimatiltak

Regjeringen setter av sju milliarder kroner til klimatiltak i det neste statsbudsjettet, opplyser utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) til VG.

Fakta om lekkasjer fra statsbudsjettet for 2020

Statsbudsjettet for 2020 blir lagt fram 7. oktober 2019. Dette er lekkasjene som har kommet så langt om forslag fra regjeringen.

* 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Center i Trondheim, som skal være et ledende senter for havromsteknologi.

* 700 millioner kroner til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.

* Opp mot 50 millioner kroner til forprosjektering av campus og samling av NTNU på Gløshaugen, ifølge Adresseavisen.

* En økning i barnetrygden på 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år fra 1. september 2020.

* 60 millioner kroner til bygging av undervisnings- og forskningslokaler ved det nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS) på Ullandhaug, ifølge Stavanger Aftenblad.

* 7 milliarder kroner til klimatiltak. Av dette skal 1,8 milliarder brukes på fornybarsatsing, 1,4 på miljø og klima, 3,3 på klima og skog og 520 millioner kroner på bærekraftig hav. Dette inkluderer 500 millioner til klimatilpasningstiltak i utviklingsland: 100 millioner til klimatilpasning, forebygging og sultbekjempelse, 100 millioner til matsikkerhet, fiskeri og landbruk, 50 millioner til bærekraftig havbruk, 200 millioner til klimatilpasning i det grønne klimafondet og 50 millioner til FNs tilpasningsfond, ifølge VG.

Av de sju milliardene skal 1,8 milliarder brukes på fornybarsatsing, 1,4 på miljø og klima, 3,3 på klima og skog og 520 millioner kroner på bærekraftig hav.

Ulstein, som nettopp har vært i Mali, advarer i VG om at klimaendringene vil medføre enorme flyktningstrømmer fra steder der temperaturen rett og slett blir for høy.

Samtidig sier han at det er «uforståelig» å frykte økte flyktningstrømmer, samtidig som man ikke er villig til å bruke penger på klimatiltak.

– Jeg kommer akkurat hjem fra Mali. Her møtte vi internt fordrevne flyktninger, blant annet skoleelever, som hadde mistet absolutt alt. Skolen var brent ned av ekstremister, de manglet mat og hjemstedet var oversvømt av flom. Tenk om noen skulle kalt dem for «lykkejeger». Det er så langt fra sannheten. Det er de mest sårbare som flykter. Hvis temperaturen fortsetter å stige i Sahel-beltet, har vi knapt sett begynnelsen på flyktningstrømmen herfra, sier han.

Sahel-regionen er utsatt for tørke og klimaendringer, og væpnede islamistgrupper er aktive i flere fattige land i regionen.

I tillegg skal det settes av 500 millioner på klimatilpasningstiltak i utviklingsland. 100 millioner går til klimatilpasning, forebygging og sultbekjempelse, 100 millioner til matsikkerhet, fiskeri og landbruk, 50 millioner til bærekraftig havbruk, 200 millioner til klimatilpasning i det grønne klimafondet og 50 millioner til FNs tilpasningsfond.