BSU-grensen på stedet hvil

Regjeringen vil ikke foreslå å heve grensen for sparing i BSU.

Unge kan maksimalt sette inn 25.000 kroner i året i boligspareordningen og kan til sammen spare 200.000 kroner. I forslaget til statsbudsjett holder regjeringen denne grensen uendret.