<p>Utlasting av masser Bjørnegårdtunnelen. Masseoverskuddet fra tunnelen ble kjørt rett til Kadettangen, bare en kilometer unna. Foto: Statens vegvesen</p>Slik så det ut da massene ble kjørt ut til Kadettangen i 2016. Foto: Statens vegvesenSlik så det ut i sommersesongen da Kadettangen var ferdig.

Brukte 500.000 kubikk kortreist stein til å utvide badestrand

Gjenbruk av overskuddsstein fra veiprosjekter kan gi store miljøgevinster og pengebesparelser, ifølge SINTEF Byggforsk. I Bærum har overskuddsmasser fra ny E16-strekning gitt en utvidet badestrand og et stort rekreasjonsområde for innbyggerne.

Prosjektleder i Statens vegvesen, May Bente Hiim Sindre.

Byggeindustrien skrev nylig om SINTEF Byggforsk og Veidekkes forskningsprosjekt «Kortreist stein» der målet er å redusere transporten av stein langs veiene, og å få anleggsbransjen til å nyttiggjøre seg overskuddssteinen lokalt.

– Mer gjenbruk av overskuddsstein fra tunnelbygging og veiskjæringer kan kutte CO2-utslippene kraftig. Den økonomiske gevinsten kan bli så mye som ti prosent av hele kontraktssummen, sa Torun Rise, senior prosjektleder i SINTEF Byggforsk til Byggeindustrien.

På Statens vegvesens E16 Sandvika-Wøyen-prosjekt i Bærum kommune, har byggherren lykkes med lokal gjenbruk av overskuddsstein fra den 2,3 kilometer lange Bjørnegårdtunnelen.

500.000 kubikk

Statens vegvesen leverte overskuddsmasser på 500.000 kubikk som kommunen brukte til å bygge ut nye Kadettangen i Sandvika.

– Det er Bærum kommune som har hatt ansvar for selve deponiet, mens vi leverte steinen som de brukte til å lage en utvidet badestrand, sier prosjektleder May Bente Hiim Sindre i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

Hun sier det har vært en stor fordel for prosjektet å ha muligheten til å gjenbruke steinen i nærmiljøet.

– Vi tok ut massene gjennom adkomsttunnelen som vi etablerte, og den ligger i underkant av en kilometer unna Kadettangen. Det skal vanskelig gjøres å få det noe mer kortreist enn dette, sier Sindre.

Med utgangspunkt i et veiprosjekt i Bergen har prosjektet «Kortreist stein» regnet på forskjellen på å gjenbruke all tunnelstein lokalt, og å dumpe all tunnelstein og kjøpe nye masser.

Ifølge SINTEF Byggforsk kan gjenbruk av tunnelstein gi en reduksjon på CO2-utstlippet med over 3.000 tonn.

Beregningene viste også at man kunne spare inntil ti prosent av hele kontraktsummen hvis man utnyttet steinmassene lokalt.

Vinn-vinn-løsning
May Bente Hiim Sindre tør ikke spekulere i hvor stor pengebesparelsen har vært for prosjektet i Bærum, men sier fremdriften og logistikken ble gunstigere med de korte avstandene mellom deponi og tunnel.

– Vi betalte deponiavgift til Bærum kommune, men totalt sett har dette vært en vinn-vinn-løsning for begge parter. Vi fikk kort tømmetid i tunnelene, noe som er en stor fordel for entreprenøren som kommer seg raskere videre med arbeidet enn de ellers ville gjort. Men den aller viktigste gevinsten, var den kortreiste leveringen av steinen og miljøfordelen det gir, sier Sindre.

Fakta: E16 Sandvika-Wøyen

  • Strekningen fra Sandvika til Wøyen (Vøyenenga) skal bygges som en firefelts motorveg. Lengden er ca 3,5 km.
  • Trafikken på E16 var i 2010 ca 35.000 kjøretøy pr døgn mellom Kjørbo og Bærumsveien. Trafikken avtar ved Bærumsveien og Lommedalsveien og er cirkaa 12.000 kjøretøy perr døgn ved Vøyenenga.
  • Foreløpig kostnad for ny E16 Sandvika - Wøyen er beregnet til cirka fire milliarder kroner.
  • Nye E16 åpner høsten 2019
  • Hele prosjektet, med ferdigstillelse av Sandvika ring og ombygging av gamle E16, skal stå ferdig i 2020