Bruket Brygge

Der det tidligere lå et gammelt sagbruk på Gressvik i Fredrikstad, har Ø.M. Fjeld-selskapet Asker Entreprenør satt opp et leilighetskompleks i det første av to byggetrinn.

Fakta

Sted: Gressvik i Fredrikstad

Prosjekttype: Leiligheter

Byggherre: SPG Bakke Bolig Gressvik

Totalentreprenør: Asker Entreprenør

BTA boliger: 22.830 kvadratmeter

BTA kjeller: 5.526 kvadratmeter

Kontraktsum eks. mva.: 338 millioner kroner

Arkitekt: Meinich Arkitekter

Landskapsarkitekt: SO-LA

Rådgivere: RIB, RIBfy, RIA: Rambøll l RIBR: Roar Jørgensen l RIG: Albert Ølnes, Løvlien Georåd l RIVA: Ingeniørfirmaet Svendsen & Co l RI Miljøsanering: R3 Entreprenør

Underentreprenører og leverandører: Takkonstruksjoner: Jatak Are Brug l Stikking/oppmåling: Ingeniørfirma BIG l Grunn- og utomhusarbeider: Råde Graveservice l Spunt og peling: Berg & Grundsäkring l Stålkonstruksjoner: Åkrene Mek l Flisarbeid: Stryken & Gudbrandsen l Tømrerarbeid: Belstroj Norge l Betongarbeid: Portnor l Murerarbeid: Mestermur Sarpsborg l Blåseisolering: Moss Blåseisolering l Låser og beslag: Certego l Taktekking: Tecta Tak Øst l Rekkverk og gjerder: Profilco l Innvendige trapper: Nor-Trapp l Malerarbeid: Malermester Geir Knædal l Flytsparkling: Lydgulvsystemer l Kjøkken: Ski Bygg l Solskjerming: Kvint Blendex l Kjerneboring: Stensetting l Brannisolering: Byggimpuls l Rørlegger: Assemblin l Ventilasjon: Energima l Elektro: Installøren l Badekabiner: Part l Heiser: Schindler l Blikkenslager: Fredrikstad Blikkenslagerverksted l Byggevarer: Optimera l Vinduer: Nordvestvinduet l Innerdører: Swedoor l Ståldører: Daloc l Membran Flexigum over P-hus dekker / Vanntetting av kjellervegger: BITUM Norge

I det første byggetrinnet er det 80 leiligheter, og samtlige boliger blir overlevert byggherren SPG Bakke Bolig Gressvik i løpet av oktober. Byggetrinn 2 vil få 70 leiligheter, og til sammen blir det ni bygningskropper i prosjektet. Byggetrinn 2 skal være ferdig i løpet av januar 2021.

Bygningskroppene består av tre og fire etasjer, der toppetasjene har leiligheter med hems. Størrelsene på leilighetene varierer fra 42 til 113 kvadratmeter. Under byggene er det en felles garasjekjeller med 150 p-plasser, samt tekniske rom, boder og sykkelparkering. Det er heis i alle oppganger, med unntak av bygg H som har svalgangsløsning.

– Utfordrende grunnforhold

– Vi startet med grunnarbeider i desember 2018, og hadde ganske utfordrende grunnforhold å jobbe i med bløte og forurensede masser, sier prosjektleder Tommy Hansen i Asker Entreprenør til Byggeindustrien.

Byggene er fundamentert til fjell med RR-peler. Ut mot Vesterelva er det brukt spunt langs hele tomtegrensen.

Fasaden består av en trekledning av malmfuru, som er satt inn med Techno Shield – en ettstrøks overflatebehandling for å oppnå en jevn gråfarge.

– Det er innslag av beisede fargefelter med ulike farger i byggene. Balkongene har glassrekkverk, og taket er papptekket med listetekking, sier prosjektlederen.

Eget varmeanlegg

Innvendig har leilighetene gode kvaliteter med blant annet enstavs parkett, kjøkken fra Sigdal, fliser i vindfang og oppgradert fliskvalitet med grå eller beige fliser. Boligkomplekset har nærvarme fra eget varmeanlegg med elektrokjeler.

– Samarbeidet med byggherren har vært eksemplarisk. Vi har nullfeilstrategi i prosjektet, og så langt har vi klart å overholde dette målet med null feil eller mangler på de 50 leilighetene vi har overlevert hittil. Dette målet skal vi tilstrebe å nå i resten av leilighetene i byggetrinn 1, og i hele byggetrinn 2, sier Tommy Hansen.

Fornøyd byggherre

Det gode samarbeidet mellom alle aktørene i prosjektet, bekreftes også av Merethe Danielsen, daglig leder i Bakke Leiligheter.

– Vi innledet samarbeidet om prosjektet allerede i 2018 og vi har hele veien hatt fokus på sammen å finne gode løsninger for våre felles boligkunder. Jeg gleder meg stort over å se at resultatet har blitt så bra, og at vi fortsatt leverer på de mål vi satte oss tidlig i prosjektet. Det er mange ting å være stolte av i dette prosjektet. Vi har transformert det som var et litt slitent og utilgjengelig industriområde, til et sted det er godt å bo og godt å komme til. Med prosjektet har vi bidratt til å åpne opp sjøfronten mot elva og vi gleder oss til bryggepromenaden står ferdig og kan tas i bruk. Basert på den store interessen og alle de fine tilbakemeldingene vi har fått, er det tydelig at våre moderne kvalitetsboliger er noe som innbyggerne absolutt har savnet og vil ha i området, sier Merethe Danielsen.

– Utmerket regulering

Det er Meinich Arkitekter AS som har stått for arkitekturen til leilighetskomplekset. Arkitekt MNAL, Kristine Frøshaug, sier til Byggeindustrien at Menich Arkitekter var så heldige å få oppgaven med å videreutvikle det som skulle bli Bruket Brygge, etter at den fine tomten ved elvebredden skiftet eier.

– Våre kolleger i SG Arkitekter AS hadde gjort en utmerket jobb med å regulere tomten til ni boligvolumer, med varierende høyder og lengder, som er fordelt rundt et større sentralt uteområde og mindre uteoppholdsarealer mellom husene. Vi var derfor veldig inspirerte da vi tok fatt etter vår tretrinns arbeidsfilosofi; «Viten, Vett og Vilje», sier Frøshaug.

Hun forteller at oppgaven var å konkretisere og formgi tankene fra reguleringen til konkrete bygg, dele dem inn i leiligheter og planløse en rekke leilighetsvarianter. Resultatet ble et variert tilbud, store og små leiligheter, over et eller to plan.

Boligene har den kvaliteten at de i hovedsak er sydvendt, og de fleste leiligheter har både kontakt med elven i øst, og kveldssolen i vest.

– Egen identitet

– Med referanse til historien for området, har det vært et poeng å skape et hyggelig og moderne trehusmiljø. Området har fått en egen identitet og helthetlig fargepalett, men likevel variert og med individuelle trekk for hvert enkelt hus. Studio Oslo Landskapsarkitekter har gjort en god jobb med utearealene. Gangveier, lekeplasser og bryggepromenaden står i harmoni med byggene, og knytter hele området sammen, sier Frøshaug.

Hun påpeker at det har vært spesielt morsomt å arbeide med det som er blitt det særegne preget og signaturen for disse boligene; gavelleilighetene over to plan, med skrå himlinger og galleriløsninger.

– Det er ikke hver dag vi får anledning til å skape gode og spennende tredimensjonale rom, med både lave og høye oppholdssoner og lysinnslipp i samme rom, sier arkitekten.

– Overveldende tilbakemeldinger

Frøshaug fremhever også at det tette samarbeidet med både byggherren og ikke minst entreprenøren har hatt mye å si for det endelige resultatet.

– Det har vært tydelig gjennom hele prosessen at alle involverte har ønsket at dette skal bli et ekstra fint prosjekt. Syretesten for våre prosjekter, er om vi skaper boliger vi kunne tenkt oss å bo i selv, og i dette prosjektet er det i alle fall ingen tvil. Det ser vi at vi har klart, da flere av kjøperne allerede har flyttet inn og tilbakemeldingene er overveldende, sier Kristine Frøshaug.