Brukerne godt fornøyd med bredbåndstelefoni

Fire av fem som har skaffet seg bredbåndstelefon er så godt fornøyd at de vil anbefale andre å gjøre det samme, viser en undersøkelse fra Post- og teletilsynet (PT).

Dette er et overraskende høyt tall for en så fersk tjeneste. Det tyder på at tilbyderne gjør en god jobb, sier PT-direktør Willy Jensen til NTB. Analyseselskapet Intech har på oppdrag fra PT gjennomgått kvaliteten og tilfredsheten med dagens tilbud av bredbåndstelefoni, og Jensen er godt fornøyd med resultatene. Bare 6 prosent av de spurte brukerne er lite eller svært lite fornøyd med tilbudet, mens 76 prosent er godt eller svært godt fornøyd med tilbudet. Hele 82 prosent vil anbefale bredbåndstelefoni til andre. Blant de over 70.000 som i dag bruker bredbåndstelefoni tror Jensen det fortsatt er et flertall av såkalte «early adapters», men PT-direktøren tror likevel enkelheten og kvaliteten nå er så god at bredbåndstelefoni vil ta av blant folk flest den kommende tiden. Dette vil fortsette å vokse, og antallet brukere vil øke. Jeg vil ikke synse om tall, men det er nokså klart at antallet brukere vil dobles i løpet av kort tid, sier Jensen.