Bruken av isolasjon avgjørende

I fjor ble det utstedt over 50.000 energiattester for boliger, og snaue 1.700 attester for næringsbygg. Svært få har fått toppkarakterene A eller B, og de fleste hus og bygninger havner i den andre enden av karakterskalaen. Mangel på isolasjon er grunnen til at så få oppnår toppkarakter.

Om Glava

Glava AS produserer miljøvennlig glassull ved sine to fabrikker i Askim og Stjørdal. Glavagruppen er Norges ledende produsent og totalleverandør av isolasjon og tilhørende produkter. Glavagruppen har rundt 400 ansatte, og omsatte i 2009 for cirka 1.350 millioner kroner.

- Vi har sett en klart økt interesse for etterisolering av boliger og bygninger det siste halvåret, og det kan helt klart ha sammenheng med at stadig flere har fått energimerket huset sitt i høst og vinter, sier marketingsjef Øystein Kvam i Glava. - Når huseier får energimerket, får man samtidig også tydelige råd om hvilke tiltak som kan gjøres for at huset skal rykke opp på karakterskalaen. Nesten bestandig handler det om isolasjon, sier Kvam.

Gamle hus dårlig isolert

Ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er ansvarlig for energimerkeordningen, viser at overraskende mange boligeiere har fått utstedt energiattest. Ordningen trådte i kraft 1. juli i fjor, og alle som skal selge eller leie ut sin bolig, er pålagt å få energimerket boligen. Alle er ikke like fornøyd med resultatet, fordi det skal mye til å oppnå toppkarakter i energiklassen. Det er manglende eller dårlig isolasjon og tetting som er årsaken til at de fleste boligeiere kan se langt etter karakterene A eller B.

Gamle hus og bygninger fra 1940- og 50 tallet har sjeldent isolasjon, og det er også nokså dårlig stelt med de fleste 60-tallshus. Etter det er det blitt det vanlig å legge isolasjon i vegger, gulv og tak, men fremdeles er det slik at teknisk forskrift kun angir et minimumsnivå av isolasjon, og man kan oppnå større effekt av å isolere mer enn det forskriften sier. Det forteller litt om hvor lite energieffektive eldre hus er.

Isolasjon lønner seg

Det ikke alle er klar over, er at det lønner seg å isolere. Særlig gjelder det tak, og det er ikke få ruller med isolasjon som er rullet ut på loftene denne kuldevinteren. Hele 600.000 eneboliger og rekkehus som ble bygget mellom 1960 og 1990, har bare 10 til 20 cm isolasjon på loftet. Beregninger som Dine Penger har gjort viser at etterisolering av loft og tak er den mest energisparende investering en huseier kan gjøre. Tiltaket kan være nedbetalt på ned til tre år, og man får varige og store energibesparelser. Konklusjonen i Dine Pengers analyse er krystallklar: Å la være å etterisolere et kaldtloft er som å la være å bøye seg ned for å plukke tusenlapper på fortauet!

- Vi er glade for at myndighetene har innført energiattest for hus og bygninger. Det vil bidra til å redusere energiforbruket og CO2-utslippene, sier Øystein Kvam i Glava.