Bruk nøytral takstmann

Nå skal det bli lettere å sjekke at boligtaksten er foretatt av en uavhengig takstmann. Opplysningen skal heretter stå i taksten.

Vi har tatt inn en setning i takstrapporten som forteller at den er utarbeidet av en takstmann som er nøytral og ikke har bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen, sier administrerende direktør Arne M. Støbakk i Norges Takseringsforbund (NTF) til Newswire. Han mener takstmennenes nøytralitet er kommet under press de siste månedene. Derfor bør boligkundene nå få en garanti for at taksten er uhildet. Bakgrunnen er at et stort eiendomsmeglerforetak og deres partner på eierskifteforretning har prøvd å tvinge oss inn i et samarbeid vi mener er uetisk. Ved å arrangere egne kurs som skal klarere takstmenn for oppdrag, vil de i praksis innføre yrkesforbud for nøytrale takstmenn, sier Støbakk. Ifølge Støbakk har meglerforetaket også prøvd å knytte dette til et system med returprovisjon, slik at takstmenn som tilgodeses med oppdrag skal betale en avgift tilbake. Forbudt i utlandet I de fleste land vi kan sammenligne oss med vil slike opplegg vært forbudt. Den internasjonale organisasjonen av takstmenn opererer med strenge regler for å kunne garantere boligtakstens nøytralitet, sier Arne M. Støbakk. Han mener meglernes interesser er blitt for dominerende i boligomsetningen. Enda mer uheldig blir det når meglere allierer seg med firmaer som tilbyr eierskifteforsikring. Disse firmaene har en egeninteresse i å begrense sitt ansvar for feil og mangler. Når en bolig skifter eier, er takstmannen den eneste aktøren som ikke har noen egeninteresse av hvilken pris som oppnås. Slik må det fortsatt være. Våre vurderinger skal utelukkende være faglige. Det er det som skaper tillit og trygghet for alle som skal handle bolig, sier Støbakk. Gjør felles sak Også NITO-takst, som er den andre store takstorganisasjonen her i landet, vil legge en formulering om nøytralitet inn i sine rapporter. Vi står sammen i arbeidet for å opprettholde takstmennenes uavhengighet i forhold til eiendomsmeglere og tilbydere av eierskifteforsikring. En slik formulering synliggjør noe som er viktig for forbrukerne, sier daglig leder Kai-Haftor Olsen i NITO-takst til Newswire. Begge organisasjoner har tidligere gjort det klart at det ikke er forenlig med medlemskapet å inngå den type samarbeidsavtaler konflikten de siste månedene har dreid seg om.