- Bruk Fjellsprengningsmuseet som samlingssted (se video)

Foreningen for Norsk fjellsprengningsmuseum ønsker seg flere medlemmer og oppfordrer samtidig bransjen til å bruke museumsfasilitetene som en samlings­arena.  

Norsk fjellsprengningsmuseum, som ligger i tilknytning til Norsk vegmuseum på Hunderfossen i Oppland, ble bygget nærmest på dugnad av sentrale aktører i den norske tunnelbransjen. Museet åpnet dørene i juni 2004 og består først og fremst av en 240 meter lang tunnel med nisjer der historiske maskiner og utstyr er utstilt. I tillegg er det bygget en berghall som egner seg godt til ulike arrangementer.

Styreleder Erik Frogner i Foreningen for Norsk fjellsprengningsmuseum, mener det er viktig å skape blest rundt fasiliteten Fjellsprengningsmuseet sitter på, og han oppfordrer medlemmene til å bruke anlegget til alt ifra fra teambuilding og firmamiddager til rekrutterings- og opp-
læringsformål.

– Jeg tror det er viktig å være litt bevisst på historien. Vi skylder neste generasjon å ta vare på den norske fjellsprengningshistorien og formidle den på en positiv måte, og da mener vi Fjellsprengningsmuseet er en flott arena til nettopp det, sier han.

Plass til flere

Foreningen for Norsk fjellsprengningsmuseum har helt siden oppstarten av museet knyttet til seg nye medlemmer og støttespillere fra den norske tunnelbransjen, men Frogner vektlegger at det er plass til flere.

– Vi vil ha med o ss hele bransjen. Alle som brenner for fjellsprengning og de norske tradisjonene rundt dette hører hjemme i denne foreningen, sier han.

Et medlemskap i foreningen innebærer en årlig avgift på rundt 10.000 kroner. I tillegg kommer det ifølge Frogner en startpakke tilpasset hver enkelt bedrift.

– Startpakken blir gjerne koblet mot selskapets mulighet for å gjøre et stykke arbeid for museet. Det er mange måter å bidra på. Brakkeriggen, som skal huse museets nye informasjonssenter ble for eksempel gitt i gave av Statens vegvesen og transportert og satt på plass av LNS, opplyser Frogner.

Må investere

Han legger ikke skjul på at flere medlemmer og støttespillere vil være viktig for å komme i mål med nødvendige investeringer i årene som kommer. Etter over tolv års drift begynner deler av installasjonene, blant annet skjermer inne i tunnelen, og merke tidens tann. Det er også behov for midler til å ferdigstille og innrede informasjonssenteret.

– Vi er også stadig ute etter historiske objekter. Er det en aktør som sitter på en maskin eller utstyr med historisk verdi for fjellsprengningsmiljøet, så må de gjerne ta kontakt, oppfordrer Frogner.