Teknisk direktør Trond Olav Stupstad i Kruse Smith.

Bruk av virtuelle hjelpemidler skal senke byggekostnadene

Onsdag 25. mars samles store deler av Rogalands byggebransje for å lære om prosjektgjennomføring med VDC - Virtual Design and Construction.

Selveste Stanford University kommer for å vise hvordan den moderne VDC-teknologien kan gjøre byggingen raskere, bedre og billigere. Responsen er formidabel, og arrangementet er på grunn av den store pågangen flyttet til Stavanger Forum.

Ny teknologi reduserer kostnader

Kostnadsnivået i Norge gjør dagens byggekostnader høye. Samtidig gjør den tekniske utviklingen det mulig å planlegge og gjennomføre byggeprosjekter bedre enn noen gang tidligere – det handler bare om å ha motivasjon og kompetanse til å ta de nye verktøyene i bruk.

- Poenget er å optimalisere byggeprosjekter fra skisse til ferdig bygg. Ved å bruke ny teknologi kan bransjen bygge raskere og med færre feil, og dermed også billigere, sier teknisk direktør Trond Stupstad i Kruse Smith.

Erfaringsdeling

Onsdag 25. mars klokken 09.00 samles derfor store deler av byggebransjen i Rogaland hos Kruse Smith for å dele kunnskap og erfaringer.

- Stanford University i California er et verdensledende fagmiljø innen VDC, og vi er glade for at de kommer til Rogaland for å bidra til å utvikle vår kompetanse på området. Det er først når vi deler med hverandre at vi kan styrke den norske byggebransjen, sier Stupstad.

- Ikke bærekraftig

Det står flere spennende navn på plakaten denne formiddagen. Blant annet skal adm. dir. Jon-Erik Lunøe i OBOS Nye Hjem skal snakke om bransjens utfordringer når det gjelder et bærekraftig kostnadsnivå, mens direktøren ved Stanford Universitys Center for Integrated Facility Engineering skal dele fra den verdensledende forskningen innen VDC som skjer hos dem.

- Vi tror det kommer til å bli en veldig spennende dag for byggebransjen i Rogaland og interessen for å delta på dette arrangementet har vært overveldende, avslutter Trond Stupstad i Kruse Smith.