Brødrene Dahl arrangerer Bransjesymposium 16. - 17. mars 2011

Den 16. og 17. mars arrangerer Brødrene Dahl i samarbeid med sine leverandører et symposium for å drøfte bransjetemaer i det nye tiåret. Brødrene Dahl ønsker å ta aktivt del i miljødiskusjonen, og vi har derfor valgt å sette fokus på miljø og de utfordringene – og mulighetene -vi står overfor på dette feltet. Det vil være et overordnet fokus på bruk av kvalitetsprodukter for et bedre miljø.

Se www.360.no for mer informasjon og påmelding.