Bro inn i arbeidslivet

- Attføringsbedriftene er en svært viktig bro inn i arbeidslivet, sier Jens Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg var svært begeistret over det han fikk se og høre da han besøkte attføringsbedriften Åstvedt AS i Bergen fredag. Stoltenberg mener attføringsbedriftene har en viktig rolle å spille i arbeidet for at flere av de 700.000 som er utenfor arbeidsmarkedet, kan få mulighet til å jobbe. Brobygger - Dette er en kjempeutfordring. Attføringsbedriftene er en svært viktig bro inn i arbeidslivet. Regjeringen er for attføring, sier Stoltenberg. Statsministeren fikk blant annet snakke med Wenche Hofland på Åstvedt Elektronikk og Fredrik Jordal og Elin Signe Yksnøy i Åstsvedt Barnehage. Fredrik er utdannet kokk og han kan av helsemessige årsaker ikke lenger jobbe som dette. Nå ønsker han å finne ut av om barne- og ungdomsarbeider er et egnet yrke for ham. Mens Elin er utdannet førskolelærer og trenger noe mer tid til å finne riktig stillingsprosent og opparbeide seg erfaring som førskolærer. De gjør begge en kjempejobb med barna i Åstvedt Barnehage. Målet er at både Elin og Fredrik skal videre i ny jobb etter et år eller to med relevant erfaring fra Åstvedt. Statsministeren minner om at attføringsbedriftene i tillegg til å formidle medarbeidere til ny jobb, også skal ha plass til medarbeidere som Wenche, som har arbeidet på Åstvedt i 32 år. Pensjonister tilbake Flere regjeringsmedlemmer har besøkt attføringsbedrifter den siste tiden. Se også artikkel om Bjarne Håkon Hanssens tur til Furene i Volda. Her ble han presentert for prosjektet Vilje til arbeid, som har som mål å få uførepensjonister tilbake i jobb. Statsråden imponert over Furene-prosjekt, skriver NHO på sine hjemmesider.