Det faglige seminaret vil finne sted i Schneider Electrics nye hovedkontor i Sandstuveien 68 på Ryen (foto: Trond Joelson). 

Trond Joelson

Bringer det fransk-norske næringslivet sammen

15. oktober arrangerer Fransk-Norsk Handelskammer sin årlige Fransk-Norsk Dag. Målet er å bringe det fransk-norske næringslivet sammen. I år settes det fokus på øko-innovasjon og cleantech-sektoren.

Temaet for dagen er “A French-Norwegian approach to clean technologies”. Her får franske bedrifter anledning til å presentere sin virksomhet og kompetanse til norske potensielle samarbeidspartnere.

I år settes fokus på øko-innovasjon og cleantech-sektoren. I en tid da bedrifter tar sin del av ansvaret for miljøet og blir stadig mer interessert i fornybar energi, er det stadig mer interesse for cleantech.

Både i Frankrike og Norge har cleantech et stort vekstpotensial med sine mange bærekraftige prosjekter. 

I Skandinavia økte investeringer i venture kapital i denne sektoren med 20 prosent i 2013. Norge var en av pionerene innen miljøvern og bærekraftig utvikling. 

Det er derfor naturlig for FNHK å ta initiativet til dette arrangementet, og stimulere til utvikling av fransk-norsk samarbeid på dette feltet, heter det i en pressemelding fra FNHK.

Arrangementet vil finne sted i Oslo den 15. oktober og forumet ledes av Christian Borch, kjent NRK-journalist og forfatter. Dagen starter med et seminar om øko-innovasjon i de nye high-tech lokalene til Schneider Electric Norge.