Illustrasjon: Filter Arkitekter

BRG signerte ny fagskole og tannklinikk i Grimstad

Fredag ble det skrevet under kontrakt for bygging av ny fagskole og tannklinikk i Grimstad, og BRG Entreprenør fikk kontrakten med Agder fylkeskommune.

Filter Arkitekter har tegnet bygget. Totalentreprisekontrakten er verdt 225 millioner kroner inkludert merverdiavgift, skriver Agder fylkeskommune i en pressemelding.

Konkurransen har vært en totalentreprise med løsningsforslag. Konkurransens tildelingskriterier har vært arkitektonisk løsning (vektet 40 prosent) , løsningsbeskrivelse klima og miljø (vektet 20 prosent) og pris (vektet 40 prosent).

– Jeg setter stor pris på at vi endelig kan starte arbeidet med å realisere fagskolen og tannklinikken i Grimstad, sier Kai Valthyr-Hansen, avdelingsleder for utbygging i Agder fylkeskommune i meldingen.

–For første gang har Agder fylkeskommune valgt å bygge, og ikke leie, en offentlig tannklinikk. At prosjektet har en offensiv og framoverlent klima-og miljøprofil og at bygget vil kunne brukes aktivti undervisningen, håper vi vil medføre at også andre byggherrer vil se til dette prosjektet og la seg inspirere til å bidra til vårt felles ansvar for å nå FNs bærekrafts mål som gjenspeiles i Regionplan Agder 2030, legger han til.

Entreprenøren er naturlig nok også fornøyd med å ha fått oppdraget.

– BRG er ydmyke og glade for å vinne denne konkurransen. Vi tar oppdraget på ytterste alvor, og skal jobbe hardt for å gjøre prosjektet til et svært godt prosjekt. BRG har lang og omfattende erfaring i å bygge skoler og har god erfaring fra å samarbeide med fylkeskommunen.Vi har også lang erfaring fra samarbeid med våre partnere. Det er ekstra gøy at det er en tannklinikk og fagskole vi skal bygge, som tilbyr fag som står BRGs hjertet nær. Vi har flere ansatte i BRG og hos våre underentreprenører som har gått og går på fagskolen, sier daglig leder Gunnar Thompson i BRG Entreprenør i meldingen.