Brennhaugen borettslag

Brennhaugen borettslag

Sted: Fyllingsdalen, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, borettslag

Entreprisekostnad eks mva:
170 millioner kroner

BRA: 4.438 kvm

Tiltakshaver: Brennhaugen Focus

Byggherreombud og prosjekteringsleder: Vestbo

Totalentreprenør: Stoltz Entreprenør

Prosjektledelse: Stoltz Bolig

Arkitekt: ABO Plan og Arkitektur

Landskapsarkitekt: Riss Landskap

Rådgivere: RIB: Smidt & Ingebrigtsen - RIBr: Skansen Consult - RIV, RIE, RIGeo og RIAku: Multiconsult

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeid: Rivenes - Balkonger og svalgangsrekkverk: RindeRekon - Tømrer: Brødrene Hindenes - Maler: Ole Paulsen - Murer: Stor Bergen Mur & Flis - Rørlegger inv og energianlegg: Olav Grevstad - Rørlegger utv: VVS Bygg - Elektro: Nico Elektro - Ventilasjon: Bergen Luftteknikk - Energibrønn: Vestnorsk Brønnboring - Fiber: Canal Digital - Kjøkken, bad, hvitevarer og garderobe: Norema - Heiser: HK Service - Anleggsgartner: Gravdal Hage og Anlegg

Byggetrinn 1 i Brennhaugen borettslag i Fyllingsdalen i Bergen består av et bygg med 59 leiligheter.

Tiltakshaver er Brennhaugen Focus AS, et selskap eid av Stoltz Bolig AS og Vestbo Boligbyggelag med 50 prosent hver. Borettslaget skal ha avtale med Vestbo.

Bygget er prosjektert av ABO Plan og Arkitektur AS og ført opp som bygg-
herrestyrt entreprise. Stoltz Entreprenør AS har utført betongentreprisen og vært hovedentreprenør. Entreprisekostnaden var 170 millioner kroner eks mva. Det var byggestart høsten 2012 og bygget stod ferdig i juli i år.

59 leiligheter
Byggetrinn 1 har 59 leiligheter med et samlet salgsareal på 4.438 kvadrat-meter. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris ved salg var 37.789 kroner. Leilighetene varierer fra 61 til 119 kvadratmeter.

Prosjektleder Morten Ottesen i Stoltz Entreprenør beskriver standarden som god. Alle leilighetene har vannbåren gulvvarme og balansert ventilasjon. Kjøperne hadde en lang liste med tilvalgsmuligheter. Det er fiberbasert kabel-TV og bredbånd i leilighetene. Alle leilighetene har universell utforming. Solforholdene er gode og alle leilighetene har balkonger eller terrasser på bakkeplan. Under bakkeplan er det to etasjer med parkering. Hver leilighet har en biloppstillingsplass. Det er også satt av plass til gjesteparkering i garasjen.

Bergensleire
Tomten i Fyllingsdalen er på 25 mål og har vært kupert. Grunnen består av løsmasser på bergensmorene. Grunnentreprenøren Rivenes AS har gravd seg ned til morenen, lagt ut duk og fylt på med sprengsteinsmasser. Det er lagt radonduk under bygget. I neste byggetrinn skal det føres opp ytterligere tre bygg. Ferdig utbygd vil Brennhaugen borettslag romme 148 leiligheter.

Bygget har en slak vinkel. Bæresystemet er i plasstøpt betong. Taket er en lettakskonstruksjon som er isolert og tekket. Fasadene er kledd med trepanel, plater og sto-puss. Øverste etasje har en himlingshøyde på 3,5 meter i fronten av stuene. Alle gulv i leilighetene har parkett, med unntak av baderommene, som er flislagt. Det er 25 cm isolasjon i veggene og i snitt 40 cm i taket.

Jordvarme
Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme. Energien kommer fra jordvarmebasert varmepumpe. Leilighetene har balansert ventilasjon med eget aggregat i hver leilighet. Bygget er klassifisert i energiklasse B.

Morten Ottesen sier at oppføringen har gått greit, selv om fremdriften har vært krevende. Arbeidene er utført uten fraværsskader.

– Vi tar med oss nyttig erfaring i fremdriftsplanlegging fra dette prosjektet, sier Ottesen.

Flotte uteområder
Fra leilighetene er det utsikt over nærområdet og Ortuvannet. Rundt bygget er det plener og mange fine bed. Ifølge Ottesen har utbygger Stoltz fått mye ros fra beboerne for uteområdene.

Landskapsarkitekt Nina Dybwad i Riss Landskap (kjøpt av Norconsult) forteller at byggherren ønsket å ha gode, private uterom mellom byggene.

– Det meste av dette kommer når neste byggetrinn er ferdig. Da vil vi blant annet samle og utnytte overflatvannet. Terrengformen gjenspeiler det kulturlandskapet som har vært på tomten. Vi har bevisst brukt stauder i bed, gjerne med blå blomster. Vi vet at hvis utearealene har gode kvaliteter følger beboerne opp og det ser vi har skjedd her. Mellom byget og fjellskjæringen i bakkant har vi prøvd å skape et mykt preg der vi tar vare på vannet fra skjæringen. Vi har brukt singel langs fjellet og skapt et grønt og frodig område, sier hun.

Organisk fotavtrykk
Sivilarkitekt Alice Bigom i ABO Plan og Arkitektur forteller at utformingen av Brennhaugen borettslag er resultat av en arkitektkonkurranse som ble avholdt i 2003.

– På tomten sto et gammelt gartneri og det var et vakkert utgangspunkt som vi brukte til å gi blokkbebyggelsen en identitet med et organisk fotavtrykk, som dessverre mistet toppen da deler av det nordre område ble solgt fra. Blokkbebyggelsen står med en høy rygg mot ett høydedrag og mindre blokker står som viftet ut ifra denne. Dette gir gode intime uterom med gode solforhold. Blokkene varierer i høyde fra seks og ned til tre etasjer. Vi har brukt mye farger som går igjen på fasadene på ulikt vis på de forskjellige husene. Dette vil gi et harmonisk uttrykk når bebyggelsen er komplett. Vi håper at dette vil skape ett positivt syn på og vise mulighet for variasjon ved bygging av ny blokkbebyggelse, sier Bigom.

Tekst og foto: Ole Harald Dale