Brende vil presentere nyhet om miljøteknologi

Søndag 19. juni besøker Nærings- og handelsminister Børge Brende og ca. 50 av de fremste eksperter og forskere innenfor treindustrien i Europa miljøteknologibedriften Wood Polymer Technologies ASA (WPT) på Herøya, Porsgrunn.

Statsråden vil under sitt besøk belyse næringspotensialet i norsk miljøteknologi. I forbindelse med besøket vil Nærings- og handelsministeren holde et foredrag for forskerne, og innspill for de fremmøtte. Videre vil WPT presentere nye planer for sin virksomhet. Det vil også bli offentliggjort en ny undersøkelse om folks kjennskap til miljøgifter de omgås i hjem og hytte.