Brende: Drikkevannet en svært sårbar ressurs

Tidligere miljøvernminister Børge Brende (H) mener giftutslippene i Kina viser hvor sårbare vi er mot forurensning av vannressursene.

Brende kom mandag hjem fra Kina der i underkant av fire millioner mennesker har fått forgiftet drikkevannet sitt av benzenutslipp i byen Harbin. Denne saken dokumenterer hvor utsatt vi faktisk er når slike ulykker skjer, sier Brende, som har vært i Kina som miljørådgiver for den kinesiske regjeringen. Brende ble imidlertid ikke orientert om katastrofen av de kinesiske myndighetene og diskuterte heller ikke katastrofen i Harbin med dem. Han legger vekt på at Kina allerede har enorme utfordringer å ta tak i når det gjelder miljø. Det er nær to uker siden et petrokjemisk anlegg forårsaket utslippene av benzen i Songhua-elven. Kinesiske myndigheter blir nå kraftig kritisert for å ha brukt ti dager på å gå ut med opplysninger om hvor farlig og omfattende forurensingen faktisk er. Brende sier han kjenner situasjonen for dårlig til at han kan kritisere kinesiske myndigheter, men peker på at Kina står oppe i en svært vanskelig situasjon. Vi må nå heller bidra konstruktivt i form av hjelp til de menneskene som er utsatt, og med bidrag i den videre oppfølgingen av miljøsituasjonen i Kina, sier den tidligere miljøvernministeren ti NTB.