Breddeutvidelse på Rv 767 Hovikberga

Mesta skal på oppdrag for Vegvesenet utvide Rv 767 Hovikberga i Namsos kommune. Arbeidet vil koste 7,7 millioner kroner.

Arbeidet innebærer sprengning av 24 000 kubikkmeter fjell, massetransport og utvidelse av 300 meter vei, rekkverk og asfaltering. Arbeidet starter opp i slutten av januar og etter planen skal veien stå ferdig 1. juli. Fem Mesta-ansatte vil være involvert i arbeidet. I tillegg vil underentreprenører bli leid inn til enkelte oppgaver. Kontrakten med Vegvesenet vil bli signert i løpet av uke 3.