Breddebegrensning i Hanekleivtunnelen

Statens vegvesen har fra og med 17. januar innført midlertidig breddebegrensning for større kjøretøy i E18 Hanekleivtunnelen i Vestfold.

Kjøretøy over 2.60 m bredde må heretter kjøre gamle E18 mellom Sande og Holmestrand, det vil si på nåværende rv. 313. Breddebegrensningen vil gjelde fram til begge tunnelløp igjen er åpnet, skriver Statens vegvesen på sine nettsider. - Det er av trafikksikkerhetshensyn vi gjør dette, sier Reidar Jørgensen i Statens vegvesen. Nordgående løp som holdes åpnet for tovegstrafikk, mens sørgående tunnel er stengt for reparasjon etter raset i romjulen, er ganske smalt. Statens vegvesen har allerede opplevd en del farlige situasjoner der større, møtende kjøretøy sneier tunnelveggene og tar med seg skilt. For å unngå ulykker velger etaten derfor nå å være på den sikre siden og pålegge brede kjøretøy over 2.60 m å kjøre alternative veger. Odd Tandberg i Statens vegvesen påpeker at det ikke vil bli gitt dispensasjon for brede kjøretøy mens Hanekleivtunnelens sørgående løp er stengt for reparasjon.