Bravida Oil & Energy AS kjøper OK Klima Vest

Bravida Oil & Energy AS kjøpte 31.12.06 samtlige aksjer i OK Klima Vest AS

Bravida Oil & Energy AS er store på fagområdene elektro/instrumentering, HVAC og sanitærrør til industri, petrokjemi, offshore og onshore-anlegg, og til skip. K Klima Vest AS i Bergen har spesialkompetanse på kjøling og air condition. Ved kjøpet av OK Klima styrker Bravida sin kapasitet og kompetanse innen kjøling og ventilasjon. Dette er i samsvar med Bravidas pågående rekruttering av personell. Det vil bli lagt vekt på å øke omsetningen innenfor kjøling og ventilasjon ved å ivareta så vel eksisterende som nye kunder - både offshore og på land.